Lauri Läänemets: alampalga tõstmine on selle kümnendi olulisim heaolureform

PiretAlampalk

Järgmisel nädalal algavate ametiühingute ja tööandjate alampalga läbirääkimiste valguses rõhutas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets, et alampalga tõstmise tähtsaim küsimus on selles, kuidas me oma inimesi ühiskonnas väärtustame. 

Täna toimunud erakonna volikogu koosolekul ütles Läänemets, et valitsuse maksumuudatuste paketis on kõige suurem ebavõrdsust vähendav mõju alampalga tõstmisel. “Just see hoiab ära tuhandete Eesti inimeste sotsiaaltoetustest sõltuvusse sattumise – toetustest elamine annab löögi inimese eneseväärikusele, aga koormab ka riigieelarvet,” ütles ta. 

“Tihti nähaksegi alampalgas vaid küsimust majandusest, kuid tegelikult on tegemist küsimusega, kuidas ja kui palju me väärtustame oma inimesi. Seega on äärmiselt oluline, et valitsus annab siin ühiskondliku mõõtme ja ootuse, kuidas inimväärikus tagada,” rõhutas Läänemets.

Tema sõnul puudutab alampalk meie jaoks väga olulisi inimesi. “Tihti usaldame oma kõige kallimad – meie lähedased – nende hoolde, kellele ühiskonnas kõige väiksemat tasu maksame – see ei ole õiglane ega väärikas. Pean siin silmas näiteks lasteaedades töötavaid õpetaja abisid, koolides toitu valmistavaid või hooldekodudes töötavaid inimesi,” sõnas Läänemets.

Erakonna esimehe sõnul pole ilma alampalga tõusuta valitsusel moraalset õigustust maksumuudatuste tegemiseks, sest alampalga tõstmise kõige suurem mõju on kasvava ebavõrdsuse vähendamine, mis muidu maksumuudatustega kaasneks. “Alampalga tõstmise osas tekkinud arutelu on tervitatav ja ettevõtjate mured töökohtade pärast mõistetavad. Valitsus on siinkohal igati valmis tuge pakkuma nende väljakutsete ja probleemide lahendamisel,” kinnitas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide arvates on riigi mõistlik majanduspoliitika selline, mis tagab inimestele ühtlaselt kõrged palgad. “Madalaimate palkade või suurima sissetulekute ebavõrdsusega riigiks pürgimine ei tohi olla kunagi Eesti suundumus. Konkurentsivõimelisuse küsimus ei ole alampalk, vaid innovatsioon, haridus ja suurema lisandväärtuse poole liikumine,” lisas ta. 

Alampalga tõstmises kokkuleppe saavutamine koostöös ametiühingute ja tööandjatega puudutab rohkem kui 100 000 Eesti inimese sissetuleku kasvu. Alampalga tõstmisel on võetud eesmärk 60% mediaanpalgast, mis võiks 2027. aastal tähendada tänases vaates 1156 eurost sissetulekut senise 725 euro asemel.