Lauri Läänemets: Euroraha ja selle jagamise otsustusõigus tuleb viia kohalikule tasandile

Kirill KlausRegionaalpoliitika

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Riigikogu liige Lauri Läänemets toetab igati tänasel Riigikogu sügisistungjärgu avaistungil kõnelenud president Kersti Kaljulaidi mõtet, et kohalikke omavalitsusi tuleks usaldada hulka rohkem, anda neile rohkem otsustusvõimet ning ka eelarve tegutsemiseks.

„Presidendil on õigus – suurem osa eurorahast tuleks suunata sinna, kus on suurem ääremaastumine. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna omavalitsuskogu võttis augusti keskel vastu seisukoha, et 1/3 euroraha jagamisest tuleb otsustada piirkondades kohapeal. *Olen korduvalt rääkinud sellest, et nüüd, kui kohe on algamas Euroopa Liidu uus rahastusperiood, kus Eesti saab rekordkoguse „euroraha“, siis on mõistlik senist toetuste jagamise korda muuta. Tallinnast määratud prioriteetide asemel tuleb rohkem otsustust anda kohalikele, et arvestada piirkondlike eripärade ja vajadustega,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Riigikogu liige Lauri Läänemets.

„Teame ju kõik, et piirkondadel on erinevad vajadused ja meie kõigi kohus on Eesti piirkondade ebaühtlast arengut peatada. Lisaks toob järjest süvenev inimeste pealinna kolimine kaasa selle, et kohapeal jääb vähemaks teadmisi ja oskusi, mis omakorda nõrgestab maakohtade ja väikelinnade sotsiaalset võrgustikku,“ toetas Lauri Läänemets presidendi kõnes väljatoodud mõtet.

„Senine eurorahade jagamise praktika on olnud selline, et valitsus paneb Tallinnas paika omale sobivad prioriteedid ja siis iga kohalik üritab ennast reeglitele vastavaks painutada. Eurorahade valesti jagamine võiks saada vabalt üheks kohalike valimiste teemaks, kuid praegu on oht, et selle varjutab abielureferendum, millel peale Eesti lõhestamise mingit muud mõju ei ole,“ lisas sotsiaaldemokraat.