Lauri Läänemets: ka laiapindse riigikaitse rahastamine vajab erakondadeülest kokkulepet

digiRiigikaitse

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis erakondade esimeestele kirja, milles kutsus kaitsekulutuste kahe protsendi kokkuleppe kõrval saavutama poliitilist konsensust ka mittesõjalistesse kaitsevõimekustesse panustamiseks.

Läänemets kirjutas Reformierakonna, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa juhtidele saadetud kirjas, et muutunud julgeoleku olukorras tuleb meil oma riigikaitse võimekused üle hinnata. „Avalikkuses on arusaadavalt selgelt esil Eesti sõjalise kaitse tugevdamine. Samas peame riigikaitset vaatama laiapindsena. Ukrainas toimuv ja me enda varasem kogemus kinnitavad, et avaliku korra tagamine, päästevõimekus, põhiseadusliku korra kaitse ja kriisireguleerimine hädaolukorras ja teistes eriolukordades vajab samuti kiiremas tempos ja kõrgema ambitsiooniga arendamist.”

„Siseministeerium on koostatavast lisaeelarvest küsinud 46 miljonit eurot laiapindse riigikaitse rahastamiseks. Aastaid on olnud rahavajadus oluliselt suurem, sealhulgas on saavutamata eesmärgid politseinike ja päästjate palkade osas. Loodan siiralt, et riigieelarve ja lisaeelarve koostamisel mõistame ühiselt, kui oluline on sõjaliste võimekuste kõrval arendada ka ühiskonna enda valmidust kriisisituatsioonideks,“ märkis Läänemets.

Riigi kaitsmiseks peavad Kaitseväe ja Kaitseliidu kõrval valmistuma ka kõik teised riigiasutused ning ühiskond tervikuna –  Läänemets meenutas, et see põhimõte sai kirja juba 2010. aastal kinnitatud riigikaitse strateegiasse, ent on seni jäänud vaid paberile. Veel mõne kuu eest, kui valmis värske riigikaitse arengukava, tõdes siseministeerium, et uuel perioodil pole rahastusega kaetud ükski mittesõjaline arendusvajadus.

„Selleks, et sõnadest saaksid teod ja ametkonnad saaksid riigikaitse tegevusi päriselt pikaajaliselt planeerida, peame tagama stabiilse rahastuse laiapindsele riigikaitsele tervikuna. Andmaks mittesõjalise riigikaitse võimearendusteks pikaajalise kindluse ja selge mõõdetavuse, teen ettepaneku sõlmida erakondadeülene rahvuslik laiapindse riigikaitse kokkulepe,“ ütles Läänemets erakondade esimeestele saadetud pöördumises.

„Just Ukraina inimesed on meile viimase 25 päeva jooksul tõestanud, et rahvas, kes kogu hingest tahab end kaitsta, ongi kaitstud. Me ei tohi alahinnata iga inimese rolli riigikaitses. Et oleksime rahvana ühtsed ja suudaksime tagada riigi ja ühiskonna toimepidevuse ka kriisides, tuleb selleks leida ka rahalised vahendid,“ tõdes Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ettepanek on võtta eesmärgiks saavutada mittesõjaliste riigikaitsekulutuste osakaal vähemalt 2% SKP-st.