Lauri Läänemets: Liitumistoetuse taastamine ei lahenda Eesti regionaalseid probleeme

Kirill KlausRegionaalpoliitika

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Lauri Läänemets arvab, et Jaak Aabi poolt välja pakutud omavalitsuste liitumistoetuse taastamine ei aita Eesti regionaalseid probleeme lahendada.

Haldusreformi tulemusena pole kasvanud omavalitsuste suutlikkus mõjutada peamist ääremaastumise põhjust – töökohtade puudust. Paremad ametnikud linna või vallavalitsuses on küll oluline teenuste kohapealt, kuid suurem mõju sellel ääremaastumisele puudub.

Arusaamatuks jääb ka ettepanek maksta boonusrahasid kui ühinetakse maakonna suuruseks omavalitsuseks. Ettevõtluse arengut see parandada ei aita, sest omavalitsuse eelarvelised vahendid kui peamine mõju hoob sellest ei suurene. Pigem kaugeneb juhtimine inimestest, muututakse rohkem exceli keskseks, mistõttu suletakse koole ja rahvamaju.

Regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks on otsese ja suurema mõjuga võimalus praegu avanemas. Seni on eurorahade ühetaoline jagamine, kus nõrgemad peavad konkureerima Harjumaa raha ja inimressurssidega, pigem ääremaastumist suurendanud. Kutsun regionaalministrit seisma selle eest, et Euroopa Liidu uue rahastusperioodi vahenditest kolmandik otsustataks kohapeal, arvestades Eesti piirkondlikke eripärasid ja kohalikke eesmärke.

Hetkel on valitsuse laual Euroopa Liidu 2021- 2027 perioodi meetmete ettepanek rahandusministeeriumi poolt valitsusele esitatud ja see on kordamas sama viga, mis seni Eesti regionaalset ebavõrdsust suurendanud on.