Lauri Läänemets: õigusruum, mis ohustab ajakirjandusvabadust, väärib justiitsministri selgitusi

digiUncategorized

Sotsiaaldemokraadid andsid täna riigikogus justiitsminister Maris Laurile üle arupärimise, mille tõukejõuks on prokuratuuri tegevus seoses kohtu otsusega trahvida Eesti Ekspressi ajakirjanikke uudisloo eest, mis käsitles võimalikku rahapesu Swedbankis.

 „Ühiskonnas on tekkinud õigustatud küsimused, et kas sellised juhtumid ei või viia ajakirjanduse enesetsensuurini ega ohusta meie ajakirjandusvabadust. Antud kaasuse puhul on arusaamatu, millist hüve prokuratuur kaitses, seda iseäranis kontekstis, kus prokuratuur on toonud meediasse  palju nõrgemate kahtlustustega juhtumeid, mis on jäänud hiljem tõendamata,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets. Tema sõnul saab väita, et reeglid ei kehti kõigile ühtemoodi.

Justiitsministril tuleb öelda, kas ta näeb vajadust õiguslike muudatuste järele, et ennetada taolisi juhtumeid ja millist mõju omab see pretsedent  ajakirjandusvabadusele. „Kui tõsiseid ja ühiskonda raputavaid rahapesu uurimisi käsitletakse Teie haldusala sõltumatu asutuse poolt uudishimuna, siis kas peate vajalikuks taoliste küsimuse paremat õiguslikku reguleerimist?,“ küsivad sotsiaaldemokraadid.

Nad juhivad Maris Lauri tähelepanu ka sellele, et järjest sagenevad olukorrad, kus väljaande kõrval hagetakse ajakirjanikke isiklikult, mis mõjub pärssivalt uuriva ajakirjanduse tööle. “Kas peate vajalikuks antud probleemile lahenduse leidmist? Kas peate oluliseks prokuratuuri sõltumatuse tasakaalustamist kohustusega tulla vajadusel oma otsuseid parlamendi erikomisjoni ette selgitama?,“ seisab arupärimises.