Lauri Läänemets: põhiseadusvastane referendum petab rahvast

Kirill KlausIgaüks loeb!

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus eelnõu, mis keelab seaduste panemise rahvahääletusele muu riigielu küsimusena, viies nii referendumi korraldamise tingimused kooskõlla põhiseadusega.

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise eelnõu sätestab: „Kui algatatakse rahvahääletus muu riigielu küsimuse otsustamiseks, tuleb algatajal esitada rahvahääletuse korraldamise otsuse eelnõu, mis sisaldab rahvahääletusele pandavat küsimust, mille vastus saab olla üksnes „jah“ või „ei“ ning küsimus ei tohi käsitleda põhiseaduse ega mõne muu seaduse muutmist.“

Lauri Läänemetsa sõnul tagab selline sõnastus, et täidetud on põhiseaduslik nõue, et rahvahääletusele pandud seaduseelnõu tagasilükkamise korral tuleb korraldada riigikogu erakorralised valimised.

„Meie eesmärk on hoida ära rahva lollitamine. Praegu justkui soovitakse teha referendum, millel tegelikult pole mingit siduvat jõudu. Sellisel moel petetakse inimesi ja vähendatakse nende usku demokraatiasse ning oma riiki. Plaan panna põhiseaduse muutmine abielu asjus rahvahääletusele muu riigielu küsimusena on vastuolus ka põhiseaduse endaga. Kui selline seadusemuudatus pälviks rahvahääletusel toetuse, siis omaks see üksnes sotsioloogilist tähendust,“ lisas ta.

Ehkki põhiseaduse alusel on rahvahääletuse otsus riigiorganitele kohustuslik, siis samas kehtib ka põhiseaduses sätestatud saadiku vaba mandaadi põhimõte. Seetõttu ei saa riigikogu liiget kohustada toetama rahvahääletusel heakskiidu saanud seaduseelnõu, kui see on vastuolus tema südametunnistuse ja tõekspidamistega, selgitas Läänemets, kes on ka põhiseaduskomisjoni aseesimees.

„Sotsiaaldemokraadid ei lepi sellega, kui otsedemokraatia laiendamise sildi all minnakse otsedemokraatiat narrima – mittesiduv referendum hoopis kaugendaks riiki rahvast,“ lausus Läänemets.