Lauri Läänemets: rahandusminister peab selgitama tulumaksu vähendamise plaani

Kirill KlausMaksud

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Lauri Läänemets saatis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele kirja, milles soovib täpsemalt mõista ministri poolt välja käidud tulumaksu vähendamise tagamaid.

„Järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia näeb ette eelarve kärpimise ligi 60 miljoni euro võrra ning seda pole olnud võimalik teha teisiti, kui kärbitakse ühiskonna jaoks olulisi tegevusi alates riigikaitsest ja siseturvalisusest kuni lastele antava huvihariduseni välja. Seetõttu on oluline mõista tulumaksu vähendamise plaani tagamaid,“ ütles Lauri Läänemets.

OECD riigid arutavad rahvusvaheliste ettevõtete tulumaksu reformi, et teha lõpp teenitud tulu kantimisele maksuparadiisidesse. Ettepanekut toetasid 130 riiki, Eesti koos 8 teise riigiga on esitanud oma seisukoha, mille järgi me täna välja käidud ideed ei toeta.

„Eesti tavad ja seadused näevad ette, et Euroopa Liidu tasandi otsused ja ka Eesti läbirääkimiste seisukohad saavad eelnevalt parlamendi heakskiidu, kui ministrid neid ametlikult väljendavad, sest neil on otsene mõju Eesti riigile ja inimestele. Kaasamise hea tava näeb ette et enne nii kaaluka otsuse tegemist on seda arutatud mitte ainult valitsuse tasandil vaid ka kaasatud huvigruppe,“ lisas Läänemets.

Kirjas esitatakse rahandusministrile järgmised küsimused:

1. Tulumaksu vähendamisel väheneb ka riigi võimekus teenuseid pakkuda. Milliste riiklike teenuste lõpetamist või vähendamist planeerite, et maksumuudatusi ellu viia?
2. Kuidas kavatsete katta kohalikele omavalitsustele mõeldud tulumaksulaekumise vähenemise?
3. Kes langetas otsuse mitte toetada OECD tulumaksureformi? Kellega konsulteeriti enne otsuse langetamist ning milliseid huvigruppe kaasati?
4. Mis põhjustel pole Eesti seisukohti ülemaailmse ettevõtete tulumaksu kehtestamise osas arutatud Riigikoguga või parlamenti isegi Eesti seisukohtadest teavitatud?

Rahandusminister on tutvustanud avalikkusele ideed vähendada kõigile kehtivat üldist tulumaksumäära 13-15%ni. Arvestades, et täna kehtiva tulumaksu määra 20% juures on prognoositud 2021. aastal tulumaksu laekumiseks 1,57 mld eurot, moodustaks 7-5% tulumaksu vähendamine riigieelarvest 390- 550 miljonit eurot. Kuna üle poole Eestis kogutavast tulumaksust läheb otse omavalitsuste eelarvetesse, väheneksid rahandusministri plaani kohaselt oluliselt kohalike omavalitsuste tulud.