Lauri Läänemets: Riigikogul peab olema võimalus eurovahendite rahastamiskava koostamises kaasa rääkida

digiEuroopa Liit

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul on kahetsusväärne, et hoolimata sellest, et Eesti eurovahendite rahastamiskava on valitsuse poolt saadetud viimasele kooskõlastusringile Euroopa Komisjoni, ei ole rohkem kui 8 miljardi euro kasutamist isegi Riigikoguga konsulteeritud.

„Tänases eurorahade planeerimise rütmis on parlament viimane osapool, kes peab tagant järgi heaks kiitma juba Euroopa Komisjoniga kooskõlastatud rahastamiskava. Euroopa Liidu rahade jaotumist valdkondade vahel tuleb käsitleda tulevaste riigieelarvete valdkondlike kuluotsustena, mistõttu peab Riigikogu saama nende kujunemisel kaasa rääkida,“ märkis Läänemets.

Eurorahade jagamise ja planeerimise mehhanism ei vasta Eesti vajadustele, kuna uuringute järgi on regionaalne ebavõrdsus järjest suurenenud ning euroraha valesti jaotumisel on selles oma osa. Valitsus planeerib euromiljardite jaotamisel muudatusi õiges suunas aga nende mõju on marginaalne, kuna need puudutavad ainult väikest osa fondide mahust.

„Varasemate vigade vältimiseks on vaja teha olulisi muudatus rahade jaotumise loogikas väikelinnade ja maapiirkondade kasuks. Selleks peab aga parlament eelnevalt määratlema põhimõtted, mida valitsus hiljem oma otsustega sisustama saab hakata,“ lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid soovivad otseselt regionaalarengusse suunatava raha suurendamist vähemalt 350 miljoni euro võrra, et luua väikelinnades ja maapiirkondades uusi töökohti ning toetada ettevõtluse arengut.  Oluline on vähendada omafinantseeringu määra vähem  jõukamatele piirkondadele ja rohkem rakendada regioonide põhiseid toetusmeetmeid, et jõukamad piirkonnad finantsvahendeid endale ei koondaks nagu on varem juhtunud.  Samuti vajab põhimõttelist otsust kui palju oleme ühiskonnana nõus eurorahaga katma riigi püsikulusid.