Lauri Läänemets: riigil puudub plaan järvalaste vaktsineerimiseks

Kirill KlausVaktsineerimine

Riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkonna esimees Lauri Läänemets saatis täna kolmele Järvamaa omavalitsusjuhile: Paide linnapeale Priit Värgile, Türi vallavanemale Pipi-Liis Siemannile ja Järva vallavanemale Arto Saarele pöördumise, kus kutsub neid üles haarama initsiatiivi, et järvakad saaks ennast kodukohas vaktsineerida, kirjutab Järva Teataja.

Pöördumine seoses vaktsineerimisprobleemidega Järvamaal

Lugupeetud Järvamaa omavalitsusjuhid. Eestis on alanud koroonaviiruse kolmas laine, mis arvatavalt toob endaga kaasa ulatuslikud piirangud, koormab õpetajaid, lapsevanemaid, mõjub negatiivselt inimeste sissetulekule ja ettevõtlustegevusele. Kolmanda laine peamine põhjus on jätkuvalt madal vaktsineeritus, seda kõigis eagruppides.

Riiklik vaktsineerimispoliitika on läbikukkunud, Eestil puudub vaktsineerimiskava ning piirkondlikud strateegiad. Vaktsineerimise korraldamine on vabatahtlik. Kõige hullem, et riik on varasemalt andnud perearstidele sõnumi, et nende panus alates suve algusest pole enam vajalik, mistõttu on Järvamaa täna olukorras, kus vaktsineerimiseks puuduvad inimestel võimalused. Koeru ja Paide üks perearstikeskus ning Järvamaa Haigla. Haigla poolt päevas poolteist tundi vaktsineerimisaega kogu maakonna jaoks on aga liiga vähe. Samas leidub palju inimesi, kes soovivad vaktsineerida ning on sunnitud sõitma sadu kilomeetreid Tallinna, Tartu, Rakverre, et omale kaitsesüst saada. Puudu ei ole vaktsiinidest, vaid vaktsineerijatest.

Inimesed vajavad vaktsineerimiseks valikuvõimalusi. Oodata, et iga päev käiakse internetist vaatamas, kas uus sobiv aeg on tekkinud, on palju tahetud, pigem lüüakse käega. Samuti ei tunneta noored vaktsineerimise vajadust, kuna nad ei kuulu peamisesse riskigruppi, seega on liigoptimistlik eeldada, et sõidetaks Koerust või Kahalast Paidesse vaktsineerima, eriti kui aegade valik on nõnda kesine. Meie seas on jätkuvalt suur hulk riskigruppi kuuluvaid inimesi, kes pole oma vaktsiini saanud.

Järvamaa Haigla kuulub Järvamaa omavalitsustele. Omavalitsusjuhtidena on teil kõik võimalused suhtlemaks haigla juhtkonnaga, et käivitada Järvamaa Haigla poolt vajalikus mahus vaktsineerimine. Veelgi enam – oluline on luua kiiremas korras maakondlik vaktsineerimisvõrgustik ja selle tööd kohapealt juhtida. Riigil puudub plaan Järvamaa jaoks, kuid selle plaani saame meie siin kohapeal üheskoos luua.

Minu ettepanekud olukorra parandamiseks:

* Vaktsineerimisaegade oluliselt suurem pakkumine. Iga pakutav aeg ei pruugi kas töö või bussiaegade tõttu kõigile sobida.
* Võimaldage Järvamaa avalikele üritustele ilma eelregistreerimata vaktsineerimine.
* Lisaks Paidele pakkuda aeg-ajalt võimalusi vaktsineerida ka teistes piirkondades nagu Koeru, Väätsa või Türi. Võimalusel panna sõitma oma vaktsineerimisbuss.
* Järvamaa Haigla maakondlikku vaktsineerimist eest vedama. Perearstid on küll tubli, aga haigla võimekust nad pakkuda ei suuda.
* Kohaliku vaktsineerimisvõrgustiku loomine koos ministeeriumi, Järvamaa Haigla, omavalitsuste, perearstidega. Meie Järvamaal kohapeal teame kõige paremini, mida on vaja.
* Alustada maakondliku vaktsineerimise vajalikkuse selgitustegevusega.

Uued piirangud panevad vaktsineerimises pettuma nii juba vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed. Kolmas laine ei ole inimeste süü, vaid valitsuse läbikukkumine. Järjest rohkem on kuulda süüdistusi nende suhtes, kes kaitsesüstimist pole teinud, samas on aga paljude jaoks vaktsineerimine tänaseni kättesaamatu ja raskendatud.

Samuti on mõistetav inimeste hirm, segadus või soovimatus mitte ennast vaktsineerida lasta. Rohkem kui poolteist aastat on riik edastanud vastuolulist informatsiooni. Kõige selle parandamiseks saame Järvamaa poliitikutena luua omas maakonnas võimalused vaktsineeritud saamiseks, kuulata, mõista ja seletada.
Kui riiklik vaktsineerimisplaan puudub ja valitsus oma tööga hakkama ei saa, on meie, kohapealsete rahvaesindajate kohustus, võtta initsiatiiv ning luua võimalused oma inimestele kaitse saamiseks.

Lauri Läänemets: riigil puudub plaan järvalaste vaktsineerimiseks