Lauri Läänemets: Sotsiaaldemokraadid on vahesein Eesti poliitika hullumajas 

PiretValimised

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles täna erakonna üldkogul peetud kõnes, et sotsiaaldemokraadid on Eesti poliitikas justkui hullumaja vahesein – ühel pool seisavad radikaalkapitalistid, teisel pool Kremli väärtusruumi ihalevad fanaatikud.

“Nähtamatu käe pimesi kummardajad ei soovi ega suuda lahendada enda tekitatud probleeme, mis omakorda annavad hoogu tugeva käe ihalejatele ja loovad viljaka pinnase agressiivsele autoritaarsusele. Reformierakond ei saa olla lahendus vastukaal EKRE-le, sest EKRE pole mitte põhjus, vaid parempoolse majanduspoliitika tekitatud võitjate ja kaotajate ühiskonna tagajärg,” ütles Läänemets. “60 000 palgavaesuses siplevat perekonda. Kümne aastaga Euroopa kõige kiiremini kasvanud kodude hinnad. Süvenev regionaalne ebavõrdsus ja üha kallim toidukorv on vaid mõned näited,” lisas ta.

Läänemetsa sõnul ei tohi lasta Euroopa kõrgeimal hinnatõusul hävitada Eesti perede toimetulekut ega laostada kohalikke ettevõtteid. “Kui tõusevad hinnad, peavad tõusma ka sissetulekud – palgad, pensionid, lastetoetused. Sest nii on õiglane. Kellegi tööpanus ei ole vähem väärt lihtsalt seetõttu, et elektribörs ei toimi või et meil on kaabakast naaber,” rääkis ta.

Läänemets rõhutas, et eelseisvatel valimistel määratakse Eesti saatus vähemalt järgnevaks kümnendiks. “Meie lähiaastate tähtsaim väljakutse on hoida Eesti riik ja ühiskond ühtsena. Sotsiaaldemokraatide roll on tagada, et ilmajäetuse tunne ei murendaks usku oma riiki. Just seetõttu, et on sõjaaeg, peame rohkem kui kunagi varem seisma Eesti perede ja ettevõtete eest.” Esimehe sõnul on julgeolek palju enamat kui relvasüsteemid ja laskemoon. “Vaesust süvendaval ning tülidest räsitud ühiskonnal pole lootustki sõjaajal hakkama saada. Igaühe toimetulek on Eesti julgeolek,” ütles ta veendunult.

Tema sõnul on sotsiaaldemokraatide kõige suurem vastutus ja tähtsaim ülesanne tugev Eesti, kus kedagi ei jäeta maha. „Suurel gloobusel on demokraatia vähemuses, autoritaarsus tõstab pead. Suletud ja vastanduval Eestil pole jõhkra ja autoritaarse naabri kõrval pikka perspektiivi,“ lisas ta.

Inimeste toimetuleku tagamiseks soovivad sotsiaaldemokraadid tõsta miinimumpalga 1200 eurole ning tõsta ka tulumaksuvaba miinimumi. “Seeläbi võitleme palgavaesusega, vähendame jõuliselt naiste ja meeste palgalõhet ning regionaalset ebavõrdsust. Tegelikult peaks Euroopa parlamendi seatud eesmärgi kohaselt olema alampalk Eestis juba täna 900 eurot, kahjuks on see ametiühingute ponnistustest hoolimata vaid 725 eurot.”

Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis on ka pensioni tõstmine 1200 eurole ning nn alampensioni kehtestamine 400 eurot, millest vähem ei tohiks kellelegi pensioni maksta. Selleks, et inimesed saaksid olla töökoha valikul vabad, noored jääksid kodukohta ja ettevõtlus saaks areneda, on vaja taskukohaseid elamispindu kõikjal Eestis – sotsiaaldemokraadid näevad siin lahendusena 5000 uue korteriga üürielamute ehitamist ning maapiirkondadesse ja väikelinnadesse 15 000 tasuva töökoha loomist.