Lauri Läänemets: töötutoetus peab kerkima kohe, mitte 2021. aastal

Kirill KlausUncategorized

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets ütles täna riigikogus, et uued tööturumeetmed on poolik lahendus, sest töö kaotanud inimesed vajavad raskel ajal kiiremini ja suuremas ulatuses kaitset.

„Tervisekriisis suutis valitsus väga kiiresti tegutseda. Töötuks jäämine on ka iga inimese ja tema perekonna jaoks kriis, kus pere heaolu satub ohtu ja võib-olla ei ole enam võimalik kodulaenu maksta. Paraku ei jõudnud riigikokku kõik need head asjad, millest sotsiaalminister kõva ja selge häälega rääkis, vaid jäid valitsusse pidama,“ märkis Läänemets.

Kui töötuskindlustushüvitis suureneb augustis, siis töötutoetuse tõus jõustub alles 2021. aasta jaanuaris ja inimesed peavad seni leppima 189 euroga kuus. “Suurem toetus takistab inimestel vaesusesse kukkumist ja aitab inimestel majanduslangusest läbi tulla. Selline edasilükkamine on arusaamatu, sest tegu ei ole suurte summadega. Kahjuks ei lahendatud ära ka FIEde muresid,“ rääkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid on riigikogus algatanud eelnõu, mis viib töötutoetuse, aga ka töötuskindlustushüvitise miinimumi 360 euroni kuus, tõstab hüvitise 70 protsendini palgast ja tagab hüvitise maksmise ka juhul, kui lahkutakse töölt poolte kokkuleppel või omal soovil. „Erinevad töötuid abistavad meetmed peavad tagama inimeste toimetuleku, et keegi ei langeks vaesusesse,“ sõnas Läänemets.