Lauri Läänemets: Uus hoog Eestile ja erakonnale

Ants LiivatUncategorized

Viha, hirmutamine ning sotsiaalse ebavõrdsuse kasv vajavad jõudu, kes suudaks leida õige tasakaalu, mis ühiskonna tervena hoiaks, teisalt kaitseks neid väärtuseid, mis seni Eesti edu aluseks on olnud. Sotsiaaldemokraatlik maailmavaade on seda kõike, ühiskond peab meie rolli tajuma laiemana kui ainult vabadused ja sotsiaalpoliitika, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehekandidaat Lauri Läänemets.

Hõlmame kogu Eesti

Oleme oma poliitikate rõhuasetused viimastel aastatel sättinud ainult ühele teemale ja selle tagajärg pole mitte ainult tagasihoidlik tulemus valimistel, vaid tänane poliitiline olukord laiemalt. Kui küsida, mis on sotside tänane poliitika, siis paljudele tundub, et vastandumine teistele jõududele. Samas oleme väga palju, alates lastetoetuste tõusust kuni ravijärjekordade lühendamiseni, ära teinud.

Omavalitsuskogu juhina mööda Eestit käies pole ma kohanud viimastel kuudel erakonnakaaslast, kes ei nõustu, et vajame muutusi. Me ei saa sama asja samamoodi edasi tehes jääda looma, et tulemus tuleb erinev. Enam ei piisa erakonna tippjuhtkonnas pelgalt toolide ümber mängimisest. Erakonna juhtimine ja terve organisatsioon vajab põhjalikumat uuestikäivitust. Sotsidel on aeg tulla tagasi rahva ja oma liikmete sekka ning vaadata ka Tallinnast kaugemale.

Tasakaal erakonna tunnetatavates poliitikates

Demokraatlike väärtuste ja inimvabaduste eest oleme seisnud ja teeme seda ka edaspidi, hirmudele rõhuvat poliitikat ei saa kuidagi tolereerida. Teisalt peame mõistma, miks sellised jõud hoogu juurde on saanud. Küsimus ei ole ainult Euroopa trendides.

Ajal, kui numbrite järgi Eesti jõukus kasvab, käriseb lõhe inimeste sissetulekute vahel järjest suuremaks ja see on parim pinnas protestimeele tekkimiseks. Ühtpidi on tegemist regionaalse murega, teisalt ei tohi me ära unustada neid, kelle emakeel siin riigis on vähemuses.

Sotside poliitikad on üldiselt hästi paigas. Pigem on küsimus rõhuasetustes – millised teemad loovad erakonna kuvandi. Olen veendunud, et vabaduste eest seismise kõrvale tuleb tugevalt tagasi tuua ebavõrdsuse vähendamine- sotsiaaldemokraatliku maailmavaate nurgakivi. Suuresti tähendab see seismist tasuvate töökohtade, töötaja väärtustamise ja julge ning erisusi taotleva regionaalpoliitika eest.

Erakond on ühine asi

Minu vankumatu visioon on tuua erakonna juhtimisse tagasi senisest rohkem kaasatust. Üliõpilasliidri, kaitseliitlase ja kogukonnajuhina olen saanud oma ettevõtmistes sageli vabatahtlikke ühise eesmärgi nimel tegutsema panna. Ei tohi unustada, et ka erakond on oma olemuselt vabatahtlik organisatsioon.

Tihti ollakse erakonna liige sooviga Eesti elus kaasa rääkida, poliitikat mõjutada. Erakond peab pakkuma ideid pidevalt, poliitikate kujundamine on pigem kestev tegevus, mitte ainult programmi koostamine, ja seda saab teha läbi tugeva liikmeskonna.

Kui meie liikmed saavad aru, mille eest erakond seisab, siis jõuab see teadmine ka valijateni!

CV

Poliitika

2019 – … XIV Riigikogu koosseisu liige, põhiseaduskomisjoni aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjon, SDE aseesimees, Järvamaa piirkonnajuht

2017 – … Türi vallavolikogu liige

2013–2018 Väätsa vallavanem

2016–2017 Tallinna linnavolikogu liige

2011–2013 Noored Sotsiaaldemokraadid, president

Kaitseliit

2020–… Kaitseliit, leitnant

2019 Kaitseliidu kool, kompaniiülema kursus

2008–2016 Kaitseliidu Tallinna Malev, Akadeemilise Malevkonna Tallinna Ülikooli rühma pealik

Üliõpilaselu

2004 – 2009 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond, juhatuse liige / juhatuse esimees / volikogu spiiker

2004–2006 Tallinna üliõpilaskondade protestiliikumise “Ühikad Korda!“ eestvedaja

Skautlus

2003–2013 Eesti Skautide Ühing, Erna Matka staabi liige / peakorraldaja

Vabatahtlik tegevus

2016–2019 Politsei- ja Piirivalveamet, abipolitseinik

2013–2018 Järvamaa Omavalitsuste Liit, aseesimees

2007–2011 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, nõukogu liige

Pere

Vabaabielus, peres kasvab tütar.


Erakonna sisevalimisedLauri LäänemetsRiina Sikkut