Lauri Läänemets: välismaalaste seaduse muudatused panevad Eesti töötajad ebavõrdsesse seisu

Kirill KlausTöö

Sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets arvustas riigikogus välismaalaste seaduse muudatusi, mis ühtpidi kohtlevad ebaõiglaselt Eesti tööinimesi, aga teisalt on perevaenulikud välismaiste üliõpilaste ja idufirmade töötajate suhtes.

„Valitsuse eelnõu eelistab Eesti inimestele välismaa töötajaid, kes tuleb kindlustada sektori keskmise palgaga, kuid ei paku kodumaistele töötajatele sissetuleku osas kindlust. Keskmine tähendab, et keegi saab keskmisest vähem. Miks peavad need olema just meie oma inimesed, kellele makstakse väiksemat palka,“ ütles Läänemets eelnõu esimesel lugemisel.

Töötajate ja tööandjate vaheline palgakokkulepe aitaks Läänemetsa sõnul tagada Eesti inimestele hooajatöödel õiglase sissetuleku ning hoiaks ära välismaalastele põhjendamatult väikese palga maksmise. Ühtlasi aitaks selline lahendus tõsta palkasid aiandus- ja põllumajandussektoris.

„Ajal, kui Eesti on OECD digiriikide edetabelis langenud, tõmbavad pakutud seadusemuudatused Eesti IT-eduloole pidurit. Kui retoorikas ei peeta probleemiks seda, et siin viibivate välismaiste IT-töötajate sissetulek on riigikogu liikme omast suurem, siis tegelikkuses neile ja idufirmades töötavatele välismaalastele erandit ei tehta. Samas lõhutakse nende perekonnad, sunnitakse väikese lapse ja ka õpingute kõrvalt täistööajaga töötama ning seatakse teisi piiranguid. Kõik see muudab Eesti ebameeldivaks ja perevaenulikuks riigiks,“ rääkis Läänemets.

Põhiseaduskomisjoni aseesimees meenutas ülikoolide rektorite pöördumist, mis tõi välja, et antud eelnõu läheb vastuollu valitsuses valminud Eesti 2035 strateegiaga, mille eesmärk on talendisõbraliku keskkonna loomine.

Sotsiaaldemokraatidel ei ole võimalik sellist eelnõu toetada, kinnitas Läänemets.