Lauri Läänemets: Valitsus paneb inimesed põlevkivielektrile peale maksma

Kirill KlausEnergeetika

Riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimehe Lauri Läänemetsa hinnangul pole eilne valitsuse otsus põlevkivi elektri tootmist toetada taastuvenergia tasudega, kooskõlas Eesti kliimaeesmärkidega ja suurendab põhjendamatult inimeste elektriarvet. Puidu põletamine vanades põlevkivi kateldes on ebaefektiivne ja avaldab survet metsade raiumisele.

„On täiesti absurd, et inimestelt kavatsetakse kokku koguda taastuvenergia tasu ja seda kasutada rohkema CO2 õhku paiskamiseks. See on selgelt karjuvas vastuolus Eesti ja Euroopa kliimaeesmärkidega“.

Valitsuse poolt heaks kiidetud elektrituruseaduse muutmise eelnõu näeb ette Narva elektrijaamades puidu põletamise mahu tõstmise, millele on Eesti Energial võimalik küsida taastuvenergia toetuseid. Hinnanguliselt maksaks tarbijad aastas 5 miljonit eurot põlevkivi ja puidu ebaefektiivse koospõletamise eest.

„Kui koalitsioonileping näeb ette taastuvenergia tasude langetamise, siis selle otsusega tõstetakse neid hoopis 5 miljoni euro ulatuses,“ sõnas Läänemets.

Puidu kasutamine tänastes põlevkivielektrijaamades on ebaefektiivne, soodustab CO2 emissiooni ja suurendab survet metsade raiumisele. Narva elektrijaamade vajadus on sedavõrd suur, et enam ei piisa odava hinnaga saada olevatest metsa- ja puidutööstuse jääkproduktidest, vaja läheb suuremas koguses puitu.

„Kui koostootmisjaamades on puidu põletamise kasutegur ligi 100%, siis põlevkivi elektrijaamas on see 30% ehk 70% puidust lastakse korstnast õue soojana laiali. Lisaks puidu raiskamisele tekib surve metsade suuremaks majandamiseks ja ei ole välistatud, et korralikust palgist saab lihtsalt küttematerjal,“ lisas Läänemets.

Läänemetsa hinnangul ei päästa põlevkivielektrijaamade töös hoidmisele peale maksmine Ida-Virumaa töökohti, vaid lükkab probleemi lahendamise kaugemale tulevikku ja võib tuua kaasa veel suurema kollapsi.

„Kõik viitab sellele, et valitsusel puudub plaan Ida-Virumaa probleemi lahendamiseks. Praegu on ideaalne võimalus põlevkivist sõltuvatelt töökohtadelt üle minna taastuvenergiaga seotud töökohtadele. Selleks oleks olemas Euroopa Liidu vahendid, turu nõudlus ja oskustega inimesed,“ sõnas Läänemets.