Lauri Läänemetsaga esitati valitsusse Riina Sikkut ja Madis Kallas

PiretValitsus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus otsustas täna esitada siseministri kandidaadiks Lauri Läänemetsa, terviseministri kandidaadiks Riina Sikkuti ja regionaalministri kandidaadiks Madis Kallase.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets jätkab siseministrina rõhutades, et praeguses julgeolekuolukorras on nii riigikaitse kui ka siseturvalisuse valitsemisalades järjepidevus ja stabiilne juhtimine ülimalt olulised. „Viimase kaheksa kuuga jõudsime nii mõndagi saavutada – näiteks radikaalne palgatõus siseturvalisuse valdkonnas ning elanikkonnakaitse toomine osaks Eesti riigikaitsest. Selleks, et meie tänased siseturvalisuse inimesed oleksid hoitud ning ka uus generatsioon peale kasvaks, tuleb jätkata tööd nii palgataseme, väljaõppe kui ka töötingimuste arendamisel,” ütles ta.

Läänemets lisas, et kindlasti jätkatakse ambitsioonikalt elanikkonnakaitses, kus aastaid koguti häid ideid, aga vahendid nende realiseerimiseks olid piiratud. “Ukraina sõda näitab, et elanikkonnakaitse on oluline ning meie elanikud peavad olema kaitstud mistahes kriisis – selleks tuleb teha reaalseid samme alustades varjumiskohtade loomisest ja lõpetades laialdase väljaõppega. Läbi elanikkonnakaitse, aga ka kodanikuühiskonna ja vabatahtlike võrgustiku on siseministril võimalik anda oluline panus ka kohaliku kogukonnaelu edendamisesse,“ ütles ta.

Lisaks Lauri Läänemetsa kandidatuurile otsustas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus esitada terviseministri kandidaadiks Riina Sikkuti ja regionaalministri kandidaadiks Madis Kallase.

Riina Sikkut töötas eelmises valitsuses majandus- ja taristuministrina. “Riina Sikkut on riigikogu liikme ning majandus- ja taristuministrina näidanud väga head juhtimisoskust ning oskust leida erinevatele väljakutsetele sisukaid, kaalutletud ja toimivaid lahendusi. Need omadused tulevad igati kasuks terviseministrina töötamisel, kuna selles valdkonnas seisavad ees mitmed lahendamist vajavad probleemid. Riina omab põhjalikke teadmisi tervisevaldkonnast, olles varasemas tööelus just tervishoiuteemade ekspert ning ta on ka töötanud varem tervise- ja tööministrina, ” sõnas Läänemets.

Madis Kallas töötas eelmises valitsuses keskkonnaministrina. “Madis Kallas on ligemale kümme aastat seisnud regionaalse arengu eest ning riigi otsustes alati rõhutanud kõigi Eesti piirkondade peale mõtlemist. Ta on meelekindel, tasakaalukas, äärmiselt diplomaatiline ja oma otsustes ratsionaalne,” iseloomustas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu otsustas täna toetada uut koalitsioonilepingut ning alustada koalitsiooni koos Reformierakonna ja Eesti 200-ga. Volikogule järgnenud juhatuse koosolekul anti erakonna esimehele volitus pidada läbirääkimisi valitsuse uue koosseisu üle.

Riigikogu koguneb avaistungiks esmaspäeval, 10. aprillil, kus liikmed annavad ametivande ning valivad juhatuse. 

 

Lauri Läänemets (40)

Lauri Läänemets on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja eelmise valitsuse siseminister. Ta on Kaitseliidu reservohvitser – leitnant.

Läänemets on olnud Väätsa vallavanem, Tallinna linnavolikogu liige ja riigikogu liige. Ta on skaudijuht, kaitseliitlane ja on olnud abipolitseinik.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus oli ka üliõpilaskonna esimees ning paljude oluliste üliõpilasliikumiste eestvedaja. Peres kasvab 4-aastane tütar.

 

 

 

 

Riina Sikkut (40)

Riina Sikkut on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja oli eelmises valitsuses majandus- ja taristuminister. 2018.–2019. aastal oli ta tervise- ja tööminister.

Sikkut on omandanud teadusmagistri kraadi tervisepoliitika erialal Londoni Ülikoolis, enne seda lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse erialal ning Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kuldmedaliga.

Sikkut on töötanud tervisepoliitika analüütiku ja programmijuhina Poliitikauuringute Keskuses Praxis ning tegutsenud Riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna. 

2005.–2008. aastal töötas ta rahandusministeeriumis, 2008.–2009. aastal Swedbankis. Ta on abielus Siim Sikkutiga, neil on kolm tütart.

 

 

Madis Kallas (41)

Madis Kallas oli eelmises valitsuses keskkonnaminister ning ta on olnud Saaremaa vallavanem. Ta on olnud ka Kuressaare linnapea ja abilinnapea.

Keskkonnaministrina seisis Madis Kallas väga tugevalt Eesti metsade ja elurikkuse säilimise eest. Keskkonnaministrina võttis ta ka vastu otsuse vähendada riigimetsa raiemahte. Kallas on seisnud regionaalse ebavõrdsuse vähendamise eest. 

Kallas tegeles tippsportlasena mitmevõistlusega ja on tulnud mitu korda Eesti meistriks. Pärast tippsporti on ta tegev olnud Saaremaal, töötades muuhulgas Kuressaare haigla nõukogu esimehe ja Saaremaa kriisikomisjoni juhina. Ta on tegev olnud ka Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi projektijuhina (digitaalne tervis ja vaktsineerimine).

Kallas on lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri erialal. Enne seda Kuressaare Gümnaasiumi ja Kihelkonna Põhikooli.

Kallase peres kasvab kolm last.