Lauri Läänemetsaga esitati valitsusse Riina Sikkut, Piret Hartman, Peep Peterson ja Madis Kallas

Kirill KlausValitsus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus otsustas esitada siseministri kandidaadiks Lauri Läänemetsa, majandus- ja taristu ministri kandidaadiks Riina Sikkuti, keskkonnaministri kandidaadiks Madis Kallase, kultuuriministri kandidaadiks Piret Hartmani ning tervise- ja tööministri kandidaadiks Peep Petersoni.

“Siseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaaldemokraatidele olulised teemad ning minu eesmärk on ministrina pakkuda Eestile järgnevatel kriitilistel kuudel kindlustunnet ja stabiilsust. Reservohvitseri ja endise abipolitseinikuna olen kursis siseturvalisuse valdkonnaga. Riigi julgeoleku vundament on siseriiklik stabiilsus, elanike turvalisus ja kaitstus – kindel riigipiir, võimekus toime tulla kriisides ning korrakaitse,” põhjendas Lauri Läänemetsi enda valikut asuda siseministriks.

Lisaks Lauri Läänemetsa kandidatuurile otsustas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus esitada majandus- ja taristuministriks Riina Sikkuti, kultuuriministriks Piret Hartmani, keskkonnaministriks Madis Kallase ning tervise- ja tööministriks Peep Peterson.

“Riina Sikkut on riigikogu liikme ja endise ministrina tõestanud ennast Eesti riigi ja majanduse väljakutsete hea tundjana. Oma suurepärase empaatiavõimega suudab ta tagada, et majandus töötab inimeste heaks, mitte vastupidi,” tõdes Läänemets.

Piret Hartman vedas eest kuni tänaseni Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina lõimumise, sh kohanemise valdkonda. Valdkonna eesmärkideks on tagada Eestis elavate erinevate rahvuste omavaheline sidusus, suurendada ühtekuuluvustunnet ning tagada Eestisse saabuvate uussisserändajate sujuv kohanemine ühiskonnaga.

“Piret Hartman on tõestanud ennast väga võimeka organisaatorina, inimesena, kes suudab pikalt takerdunud arengud käima lükata. Ta tunneb ministeeriumi ja selle koostööpartnereid. Tal on hea tunnetus mitte-eesti emakeelega kogukonna ootuste ja murede osas,” rääkis Läänemets.

Peep Peterson on 2013. aastast olnud Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees. Ta on Töötukassa nõukogu liige ning olnud Haigekassa nõukogu liige.

“Peep Peterson on pikaajalise ametiühingu liidrina sobivaim inimene seisma Eesti inimeste tasuva ja väärika töö eest. Tema toetuseks räägib ka pikk kogemus Eesti tervishoiu jaoks oluliste asutuste arengu suunamisel Haigekassa nõukogu liikmena,” kirjeldas Läänemets.

Madis Kallas on Saaremaa vallavanem. Ta on olnud Kuressaare linnapea ja abilinnapea ning endine tippsportlane mitmevõistluses.

“Madis Kallas on pikaajalise kogukonnajuhina tõestanud enda väga head oskust otsida lepitusi ja lahendusi ettevõtjate ning kohalike elanike huvide vahel. Tema kogemused kogukonna tasandil ja kohalik vaade on oluline tugevus, mida keskkonnaministrina rakendada. Lisaks on ta tugev kriisijuht ja organisaator, et jõuliselt ellu viia valkonnas ees seisvad vajalikud muutused,” ütles Läänemets.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu otsustas täna, 14. juulil toetada uut koalitsioonilepingut ning alustada koalitsioonis koos Reformierakonna ja Isamaaga. Volikogule järgnenud juhatuse koosolekul anti erakonna esimehele volitus pidada läbirääkimisi valitsuse uue koosseisu üle.

Riigikogu erakorraline istung toimub homme, 15. juulil ja ja see on esimeseks korraliseks võimaluseks, et peaministrikandidaat saab volituse valitsuse moodustamiseks. Esmaspäeval, 18. juulil on taas plaanis erakorraline istung, mille käigus saab valitsus võimaluse anda ametivanne. Teisipäeval, 19. juulil annavad ametivande Riigikogu asendusliikmed ning päevakorras on ka Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine.

 

Lauri Läänemets (39)

Lauri Läänemets on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja riigikogu liige. Ta on Kaitseliidu reservohvitser – leitnant.

Läänemets on olnud Väätsa vallavanem ja Tallinna linnavolikogu liige. Ta on skaudijuht, kaitseliitlane ja on olnud abipolitseinik.

Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus oli ka üliõpilaskonna esimees ning paljude oluliste üliõpilasliikumiste eestvedaja. Peres kasvab 3-aastane tütar.

Riina Sikkut (39)

Riina Sikkut on riigikogu liige, riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees ja rahanduskomisjoni liige. Sikkut on ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ning oli aastatel 2018-2019 tervise- ja tööminister.

Sikkut on omandanud teadusmagistri kraadi Londoni Ülikoolis, enne seda lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse erialal ning Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kuldmedaliga.

Sikkut on töötanud tervisepoliitika analüütiku ja programmijuhina Poliitikauuringute Keskuses Praxis ning tegutsenud Riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna. Aastatel 2005–2008 töötas ta rahandusministeeriumis, 2008–2009 Swedbankis.

Ta on abielus Siim Sikkutiga, neil on kolm tütart.

Piret Hartman (40)

Piret Hartman vedas eest kuni tänaseni Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina lõimumise, sh kohanemise valdkonda. Valdkonna eesmärkideks on tagada Eestis elavate erinevate rahvuste omavaheline sidusus, suurendada ühtekuuluvustunnet ning tagada Eestisse saabuvate uussisserändajate sujuv kohanemine ühiskonnaga.

Piret on ka Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees. Ta on tegutsenud SDE tegevjuhina, töötanud Riigikogu Kantseleis nii nõuniku kui sekretariaadijuhina ning olnud muuhulgas Eesti Filmi Sihtasutus nõukogu liige ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees.

Piretil on kaks magistrikraadi: Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna magistrikraad õppekaval digimuutused ettevõttes ning Eesti Maaülikooli magistrikraad ökonoomika ja ettevõtluse erialal.

Vabal ajal õpib Piret koos noorema tütrega flööti ning proovib nädalas korra leida aega sõpradega toiduklubiks.

Peep Peterson (47)

Peep Peterson on Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse esimees alates 2013. aastast. Ta on Töötukassa nõukogu liige ja endine esimees. Ta on olnud Haigekassa nõukogu liige ja Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni juhatuse liige.

Peterson on lõpetanud Tallinna Majanduskooli õigusteaduse erialal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja ajakirjandust. Peterson oli aastatel 1994–1998 Noorte Sotsiaaldemokraatide president ja 2009–2013 Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige.

Petersoni 18-aastane poeg lõpetas äsja Hugo Treffneri gümnaasiumi ning kaalub inseneri ja diplomaadi õpingute vahel. Petersoni kirg on jalgrattasõit.

Madis Kallas (41)

Madis Kallas on Saaremaa vallavanem. Ta on olnud Kuressaare linnapea ja abilinnapea.

Kallas tegeles tippsportlasena mitmevõistlusega ja ta tuli Eesti meistriks 4×400 teatejooksus 2008. aastal, 4×110 m tõkkejooksu teatejooksus 2005. aastal ning meeste seitsmevõistluses 2004. aastal. Tippspordi järgselt on ta tegev olnud Saaremaal, töötades muuhulgas Kuressaare haigla nõukogu esimehena ja Saaremaa kriisikomisjoni juhina. Ta on tegev olnud ka Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi projektijuhina (digitaalne tervis ja vaktsineerimine).

Kallas on lõpetanud Tallinna Ülikooli kehakultuuri erialal. Enne seda Kuressaare Gümnaasiumi ja Kihelkonna Põhikooli.

Kallase peres kasvab kolm last.