Liisa Oviir: kõik parlamendiliikmed ja ministrid olgu EL eesistumise ajal digiühiskonna saadikud

Ann VaidaE-Eesti, Euroopa

liisa oviir

Riigikogus tänasel arutelul “Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid” kõnelenud Liisa Oviir (SDE) kutsus Eestit seisma EL ühtsuse eest ning jagama enda parimaid teadmisi digiteemadel, mis on meie üks suuremaid tugevusi.

Liisa Oviir, endine ettevõtlusminister, ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kõneledes: “Ma kutsun üles iga Riigikogu liiget, iga valitsuse liiget olema digiühiskonna saadik algaval eesistumise perioodil, jagama Eesti teadmist, jagama Eesti kogemust. Ma kutsun teid leidma toetajaid kinnistamaks viienda põhivabadusena andmete vaba liikumist.”

Võtame siin uhkelt liidri rolli ja liidri koorma, nii Tallinna deklaratsiooni väljatöötamisel kui ka selle hilisemal elluviimisel, julgustas Oviir.

Eesti eesistumise üheks põhiteemaks ongi andmete vaba liikumine ja digitaalne Euroopa, ehk kaasaminek tehnoloogilise arenguga, mis muudab läbivalt elanike, ettevõtete ja riikide igapäevaelu. Selleks on fookuses piiriülese e-kaubanduse ja e-teenuste arendamine tarbijatele, tootjatele ja ettevõtetele; kaasaegne, kättesaadav ja turvaline elektrooniline side üle Euroopa ja keskkond uute teenuste pakkumiseks; piiriülesed avalikud e-teenused asjaajamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks.

Oviir pidas oluliseks ka kolme ülejäänud eesistumise peateemat – avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa; turvaline ja kaitstud Euroopa; kaasav ja kestlik Euroopa.

See kõik rõhutab EL-i kui poliitilist liitu, mis sõltumata liikmesriikide erisustest, liidab riike, kellede “selgroo” moodustavad ühised väärtused – inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, sõnas ta.

EL on Eesti vabaduse ja iseseisvuse suurim tagatis, ütles Oviir, pidades meie olulisimaks eesmärgiks hoida EL-i ühtsust.

46 päeva pärast algavat Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus nimetas ta võimaluseks “anda targalt oma panus Euroopa ühtsusesse, aga ka rikastada Liitu just meile omaste tugevustega.”

“Isegi kui Eesti seest vaadates see alati nii ei tundu, oleme ometi kiire, paindlik ja innovatsioonile orienteeritud. Näitame siis seda! Oma tugevuste tutvustamine on meie kohustus, mitte vaid õigus,” ütles Liisa Oviir.