Liisa Oviir: laste heaolu pärast vanemate lahutust vajab suuremat tähelepanu

Ann VaidaÕigus, Võrdõiguslikkus

Täna toimub Toompeal sotsiaaldemokraatide saadikurühma eestvedamisel perepoliitika mõttehommik, kus poliitikud arutlevad koos ekspertidega selle üle, kuidas tagada lapse huvid ja heaolu pärast vanemate lahkuminekut.

Harju Maakohtu endine esimees, tänane Tallinna linnavolikogu liige Helve Särgava käsitleb oma ettekandes seda, kas kohus eelistab emasid. Psühhoterapeut ja lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt räägib teemal „Elukorraldus pärast lahutust – üks või kaks kodu” ja advokaat Helen Tomberg otsib vastuseid küsimusele “Mis on lapsele hea?”

Sissejuhatava ettekande teeb endine ettevõtlusminister ja riigikogu liige Liisa Oviir. „Eestis elab tuhandeid lapsi, kes on pidanud üle elama oma vanemate lahutuse. Lisaks hingehaavadele kogeb hulk lapsi ka materiaalset kitsikust, sest pere juurest ärakolinud vanemad jätavad pahatihti oma kohustused laste ees täitmata. Sealjuures on probleemiks nii eraldielava vanema hoidumine elatise maksmisest aga ka suhtluse katkemine. Seega on õigustatud küsida, kas olemasolevaid probleeme lahendab kehtiva elatise korra muutmine või tuleb ette võtta sisulisem muudatus. Ja kui siis milline?“ rääkis Oviir. Tema sõnul on lahutus kõigile asjaosalistele valuline, kuid kõige haavatavamad on selles protsessis lapsed. Ühiskonna kohus on seada esiplaanile laste huvid, kaitsta lapsi, märkis Oviir, kelle kanda on ka moderaatori roll.