Liisa Oviir: seadusemuudatus hakkab kaitsma naiste ja meeste väärikust ja kehalist puutumatust

Ann VaidaÕigus

liisa oviir

Riigikogu õiguskomisjon toetas täna sotsiaaldemokraat Liisa Oviiri ettepanekut lisada karistusseadustikku väärteona seksuaalse iseloomuga kehaline ahistamine.

„Mul on hea meel, et parlamendi õiguskomisjon andis toetuse sellele hädavajalikule muudatusettepanekule, mis hakkab kaitsma naiste ja meeste väärikust ja kehalist puutumatust,“ ütles sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni aseesinaine Liisa Oviir õiguskomisjoni tänase istungi järel.

Oma ettepaneku tegi ta juba aprilli alguses, põhjendades ka toona, et praegu ei ole täiel määral kaitstud meie inimeste õigus eneseväärikusele ja kehalisele puutumatusele. Ometi on üleeuroopalise naistevastase vägivalla uuringu (FRA 2014) andmetel umbes pooled üle 15-aastased Eesti naised kogenud vähemalt üht seksuaalse ahistamisena käsitletavat situatsiooni, 30% naisi aga füüsilist seksuaalset ahistamist. Uuringud kinnitavad, et samalaadsed negatiivsed kogemused on ka järjest rohkematel meestel.

Liisa Oviiri muudatusettepanekut toetas sotsiaalministeerium, kelle arvamuses seisab: „Nõnda on võimalik anda selge ühiskondlik signaal seksuaalse ahistamise lubamatusest ja näha ette konkreetsed õiguslikud tagajärjed.“ Samuti saatsid Riigikogu õiguskomisjonile oma toetusavalduse MTÜ Lastekaitseliit, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus, MTÜ Eluliin, Eesti Naisjuristide Liit ja Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Riigikogu suures saalis hääletatakse ettepanekut lisada karistusseadustikku rahatrahvi või arestiga karistatav väärtegu – seksuaalse iseloomuga kehaline ahistamine – 6. juunil.