Liisa Oviir: töötajate vaimne tervise läheb suurema kaitse alla

Ann VaidaTervishoid

liisa oviir

Riigikogu kiitis täna heaks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis peavad tagama töötajatele senisest parema töökeskkonna ja ennetama tulemuslikumalt tööga seotud haiguste teket.

„Seadusesse sai töötajate vaimse ja füüsilise tervise huvides kirja psühhosotsiaalse ohuteguri mõiste ja tööandja kohustus vähendada selliste ohtude mõju. Depressiooni haigestumine kipub tabama pigem pingelisemat ja vastutusrikkamat tööd tegevaid inimesi,“ ütles sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Liisa Oviir. “Uuringud näitavad, et vaimse tervise probleemidega töötajad on sageli küll kohal, kuid võimetud tööd tegema. See mõjutab ettevõtte majandustulemusi  ja suures pildis terve riigi majandust.“

Vajadust pühendunumalt tegeleda vaimse tervise probleemidega, näitab Oviiri sõnul ka see, et depressiooni puhul on tegu üha enam levinud haigusega. „Viiendiku kõigist Euroopas kaotatud tööpäevadest on põhjustanud ärevus- ja depressiivsed häired,“ lisas ta.

Oviir tõstis esile ka seda, et seadus kohustab riskide vähendamiseks süsteemselt töökeskkonda analüüsima ja saadud tulemusi siduma töötajate tervisekontrolliga.