Liisa Oviir: väikeaktsionäride kaitse ootab seadustamist

Ann VaidaMajandus

liisa oviir

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir andis täna riigikogu menetlusse äriseadustiku muutmise eelnõu, mis tagab vastuvõtmisel ettevõtete väikeosanikele ja -aktsionäridele senisest tõhusama kaitse.

21 saadiku allkirja saanud eelnõu eesmärgiks on kujundada Eesti äriühinguõigus sarnaseks Euroopas üldtunnustatud väikeinvestorite kaitse reeglitega ja välistada olukorrad, kus suuraktsionärid kuritarvitavad oma huvisid.

„Kuigi äriseadustik täpsustab, et aktsionäre tuleb võrdsetel asjaoludel võrdselt kohelda, siis Eesti äripraktikas on paraku olnud juhtumeid, kus väikeaktsionäride õigused on oluliselt piiratud. Näiteks keelduvad aktsionärid konfliktsetes situatsioonides andmast väikeaktsionäridele infot ühingu käekäigu kohta. Samuti ei arutata sageli sisuliselt läbi väikeaktsionäride ettepanekuid, vaid jäetakse need üldkoosolekul kõrvale. Meie eelnõu tasakaalustab väikeaktsionäride ja väikeosanike õigusi,” märkis Oviir.

Tema sõnul leidis riigikohus juba aastal 2014, et seadusandja peab kaaluma väikeaktsionäride jaoks kaitsemehhanismide loomist. Nii näiteks tõid nii Maailmapanga ettevõtluskeskkonna 2017. aasta uuring kui Maailma Majandusfoorumi  konkurentsivõime aruanne  Eesti puhul ühe peamise äritegevust takistava  tegurina välja väike- või vähemusinvestorite nõrga kaitse. Vähemusaktsionäride puudulik kaitsetase nõrgestab ka meie investeerimiskliimat ja väliskapitali kaasamist, põhjendas Oviir muudatuste vajalikkust.