Linnavalitsus ei toeta Tallinna Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide eelnõud luua toetusmeede väiksematele kontserdipaikadele ja klubidele

digiTallinn


Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esitatud eelnõu, millega anti linnavalitsusele ülesanne luua elava muusika toetusmeede väiksematele kontserdipaikadele ja klubidele lükati Tallinna linnavalitsuse poolt tagasi.

“See on täielik pettumus, et Tallinna linnavalitsuse ametlik seisukoht on, et kontserpaiku ja klubisid ei ole vaja rahaliselt toetada. Muusikavaldkond on praeguses kriisis finantsiliselt väga tugevalt pihta saanud, piletimüük on langenud ja alates 1. septembrist kehtima hakkavad alkoholimüügi piirangud vähendavad muusikavaldkonda arendavate ettevõtete sissetulekuid 15-20 000€ kuus” kommenteerib linnavalitsuse otsust Tallinna sotsiaaldemokraatide öölinnapeakandidaat Natalie Mets.

Sotsiaaldemokraatide eelnõus seisis, et Tallinna eraõiguslikud kontserdipaigad ja klubid sõltuvad muusika ürituste korraldamisel pea 60% ulatuses toidu ja joogi müügist saadud tuludest, mitte piletitulust, et kultuurisündmused oleksid linlased kättesaadavad. Seetõttu peab linn kultuuriürituste korraldajatele õla alla panema, et nad saaksid maksta esinejatele mõistlikku honorari ja tasuda teistele üritust teenindavatele osapooltele (heli- ja valgustehnika ning nendega opereerijad, kujundajad, teenindvad personal jt).

Toetusmeede, mida saavad taotleda järjepidevat kvaliteetset muusikaprogrammi korraldavad ettevõtted on jõus nii Helsingis, Londonis kui ka Tartus ning seda juba enne koroona kriisi. Käesoleval aastal kandideerib Tallinn UNESCO loovlinnade võrgustiku liikmeks muusikalinna kategoorias. See eeldab, et Tallinn peaks oma muusika sektori arendamisel ja mitmekesise muusikaelu planeerimisel lähtuma rahvusvaheliselt parimatest praktikatest.

“Tallinna linna 2021. aasta eelarves on määratud 274 431€ väikeettevõtluse toetamiseks, kusjuures üks tegevustest on alustavate ettevõtete äriplaanide koostamise nõustamine. Miks mitte suunata osa sellest summast juba olemasolevate kultuurivaldkonna ettevõtete tegevuse toetamisse ja jätkusuutlikkusse?” küsib Natalie Mets.