Madle Lippus: lubame, et täiendavad koolikohad tulevad. Lasteaiad on juba töös

digiHaridus

Koolikohtade nappus ja sellest tulenev piirnormist rohkemate õpilaste arv ühes klassis on oluline mure. Küsimus ei ole ju piirnormis endas, vaid õppetöö kvaliteedis – kui palju on õpetajal võimalik igale õpilasele tähelepanu pöörata ning kas klassis valitsev keskkond toetab õppimist. Kuid rääkida ei tuleks ainult koolikohtade juurde loomise vajadusest, vaid ka nende ruumilisest paiknemisest ja kvaliteedist – oluline on lähtuda koolide asukohti kavandades inimeste elukohtadest.

Alustuseks tahan esile tuua, et Tallinn loob täiendavaid koolikohti ning oluliseks peame selle puhul uue loodava ruumi kvaliteeti. Sel kevadel korraldatud arhitektuurivõistlustega leiti ruumiline lahendus reaalkooli ja Westholmi juurdeehitustele ning mõlemad hooned on tänaseks ka projekteerimises. Tuleb nõustuda, et praegust koolikohtade nappust need kaks juurdeehitust ei lahenda, kuid koos uue juhi saanud haridusametiga on eesmärk luua tervikülevaade koolikohtade vajadusest ning seda ka ruumilise paiknemise võtmes.

Hästi planeeritud haridusvõrgustik on oluline osa kvaliteetsest linnaplaneerimisest. Lapse esimesse klassi minek toob kogu perele kaasa olulise elukorralduse muutuse. Ei muutu mitte ainult lapse päeva pikkus, vaid ka liikumine – kui lasteaeda viimine-toomine on lapsevanema kohustus, siis kooli tohivad ja peaksidki lapsed liikuma iseseisvalt. Selleks et iseseisvaks kooli-koju liikumiseks oleksid valmis nii lapsed kui ka lapsevanemad, on oluline, et see teekond oleks turvaline ja mõistliku pikkusega.

Lasteaedadega algust juba tehtud

Et see nii ka oleks, oleme Tallinnas võtnud ruumilise planeerimise aluspõhimõtteks 15-minuti-linna kontseptsiooni – see tähendab, et jalutuskäigu kaugusel peavad asuma igapäevaeluks vajalikud teenused, toidupoed, vaba aja veetmise võimalused. Olulised kodulähedased teenused on ka lasteaed ja põhikool.

Tallinna linnaplaneerimise ja ruumiloome üksused on koostöös haridusametiga, mis on alates augustist värske juhtimisega, teinud algust lasteaedade võrgu ruumilise planeerimisega. Selleks võrdleme olemasolevate lasteaedade asukohti ja täituvust elukohtade paiknemisega. Selle põhjal on selgelt välja joonistunud piirkonnad, kus kodulähedastest lasteaedadest on puudus ja kus peame nüüd otsima võimalusi uute lasteaedade rajamiseks. Järgmise sammuna on kavas samasugune analüüs teha ka koolikohtade kohta ja selle põhjal uuendada ka koolivõrgu planeerimise kava.

Lisaks koolikohtade planeerimisele on vaieldamatult oluline ka õpetajate palgatõus. Sel nädalal linnavalitsuse heakskiidu saanud linna järgmise nelja aasta eelarvestrateegia näeb õpetajate palgatõusu juba ette ning see on oluline prioriteet ka praegu koostamisel olevas linna järgmise aasta eelarves.

Abilinnapea Madle Lippus: lubame, et täiendavad koolikohad tulevad. Lasteaiad on juba töös