Madle Lippuse kõne erakonna Tallinna piirkonna üldkoosolekul

PiretErakond

Head erakonnakaaslased

Tallinna piirkonna liikmed

Head sotside sõbrad

 

Kõigepealt tahan soovida teile head uut aastat. Soovin, et äsja alanud uus aasta läheks hoogsamalt ja rõõmsamalt kui eelmine. Et alanud aastasse mahuks huvitavaid väljakutseid, hulgaliselt õnnestumisi, aga samuti piisavalt aega, mida veeta lähedastega.

 

Samuti tahan tervitada Tanel Kiike ja teisi uusi erakonnakaaslasi, kellega koos saame ehitada veelgi tugevamat Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Taneliga töötasime mõnda aega kolleegidena ka linnavalitsuses ning pean tunnistama, et koostöö temaga oli meeldivalt konstruktiivne ja koostöine – isegi kui arvamused juhtusid mõnes konkreetses küsimuses lahknema.

 

Eesolev aasta saab poliitikas olema turbulentne. Me kõik saame aru, et toimumas on laiem muutus poliitilisel maastikul, kus sotsiaaldemokraatide positsioon solidaarse ühiskonna eestkõnelejana tugevneb ning meie peame olema selle vastutuse väärilised. Usun, et tugev meeskond ja selge tegevusplaan tagab, et suudame tormisel merel hoida õiget kurssi.

 

Seetõttu on ka täna siin üldkogul langetatavad otsused tõesti olulised. Uus juhatus kannab piirkonna ees vastutust – tugevdada sotsiaaldemokraatide positsiooni pealinna poliitikas ning viia erakond edukalt järgmistele kohalikele valimistele 2025. aastal.

 

Olen teie ees lubadusega – töötan piirkonna esimehena koos kõigi teiega selle nimel, et viia sotsiaaldemokraadid Tallinnas poliitika esiliigasse. Tänaseks on meil selleks kõik vajalik olemas. Tahe. Kogemus. Teadmised. Ja ka soodne pärituul.

 

Alustan veidi kaugemalt. Tahan tänada piirkonda, et te kaks aastat tagasi usaldasite mulle võimaluse abilinnapeana juhtida Tallinna linna. Seda hoolimata asjaolust, et suuremal osalt teist varasemaid kokkupuuteid minuga nappis ning poliitilist kogemust mul suurt ette näidata polnud.

 

Ka minu enda jaoks oli see pea ees hüppamine tundmatusse vette. Ma teadsin, kuidas tuleb linna planeerida. Ent mis on seda ülesannet ümbritsev poliitiline reaalsus, oli üks suur teadmatus. Ja tegelikult valdas see teadmatus kõiki, sest aastakümneid Keskerakonna ainuvõimu tähendas seda, et selle süsteemi toimemehhanism oli pea kõigile tundmatu.

 

Ja kui esialgu tekkis nii mõnigi kord tunne, et kas enam vee peale jaksabki ujuda, siis kiirelt asendus pidev uppumishirm kogemuste ja teadmistega. Selline kiire kohanemine poleks olnud võimalik ilma hea meeskonnata, kus eesmärkide nimel töötatakse ühiselt.

 

Nende kahe aastaga oleme linnavalitsuse tiimiga – abilinnapeade Kaarli ja Joosepiga, Nataliega, Nõmme linnaosavanemate – esiotsa Lauri ja siis Karmoga ning volikogu esimeestega, Jevgeni ja nüüd Marisega, kokkumängu põhjalikult harjutanud.

 

Ja sellel on olnud tulemused. Toimiv tiimitöö, pidevalt täienevad teadmised linnasüsteemist ning aina kasvav vilumus seista oma ideede eest koalitsioonis sees – kõik see on loonud olukorra, kus oleme kahe aasta jooksul suutnud edukalt ellu viia paljud meile olulised poliitikad ning suurendada oma avalikku tõsiseltvõetavust Tallinna võimuparteina.

 

Kui kaks aastat tagasi oli paljudel eelarvamus, et püsime linnavalitsuses vaid loetud kuud ning meie rolliks jääb keskerakonna tehtava kommenteerimine, siis nüüdseks oleme tõestanud vastupidist – oleme koalitsioonis tugevad ning viime ellu meile olulisi poliitikaid.

 

Ja nii mõneski asjas oleme suutnud ka oma koalitsioonipartneri progressiivsele teele juhtida.

 

Mõned näited – lasteaiaõpetajate ja õpetajate abide palgatõus, õpetajate abide puhkuste pikendamine, lasteaia kohatasu külmutamine, hooldusreformi läbiviimine nii, et Tallinnas tõesti saab hooldekodukoha pensioni eest, ööbusside käivitamine, muuseumipühapäevad ja kultuuri kättesaadavuse parandamine laiemalt, aga ka ruumilise planeerimise viimine uuele tasemele, kus nüüd tõesti arvestatakse nii 8 kui 80 aastasega.

 

Ning – jalakäijate ja jalgratturite liikumine on muutunud oluliselt ohutumaks. Julgen öelda, et praeguseks oleme koalitsioonist võtnud maksimumi.

 

Kus me sageli ei ole võtnud maksimumi, on kõige tehtu kommunikatsioon. Nagu paljud teist on õigusega öelnud, teeme me õiget asja, ent mitte alati ei võta välja sellest tulenevat poliitilist kasu. Võhm on kulunud rohkem meile oluliste kokkulepete saavutamisele. See on koht, mida edaspidi oluliselt parandada. Võin kinnitada, et linnavalitsuse tegevmeeskond teadvustab seda probleemi ning te näete muutusi juba sel poolaastal.

 

Viimase kahe aasta jooksul oleme suutnud ellu viia suurema osa meile olulistest koalitsioonilepingu punktidest. Me ei ole pealinnas enam üks partei teiste seas, vaid oleme muutunud Tallinna poliitikas – sõna otseses mõttes – tõsiseltvõetavaks tegijaks.

 

„Ent need muutused on alles algus“, nagu me oleme ikka nende kahe aasta jooksul öelnud. Meil on hea hoog sees ning väga palju häid ja vajalikke muutusi seisavad alles ees. Just nüüd, vähem kui kaks aastat enne järgmisi valimisi, on õige seada uusi sihte.

 

Aga see siht ei tohi olla vaid kogum üksikutest headest ideedest. Eesmärk peab olema terviklik nägemus sellest, kuidas meie – sotsiaaldemokraadid – näeme Tallinna kui põhjamaise pealinna arengut. Terviklik nägemus, mis veenab enamikku tallinlastest toetama järgmistel valimistel just meid.

 

Ambitsioonikas nägemus koos reaalse juhtimiskogemusega – see on meie trump järgmistel valimistel.

 

Hea plaan ei sünni üksikute inimeste peas ega kinniste uste taga. Oluline on senisest rohkem kaasata piirkonna liikmeid ning meile kaasaelavaid eksperte. Ja loomulikult tuleb sellega pihta hakata kohe. Õlatunde tekitamiseks ning aktuaalsete teemade arutamiseks oleme linnavalitsuse tiimiga käima lükanud ürituste sarja “Sotsid ja sõbrad” – ja on tõesti väga hea meel, et see on piirkonna poolt nii hästi vastu võetud.

 

Edasi tuleb liikuda juba konkreetsemalt – minu ettepanek on kaardistada olulised teemavaldkonnad ning luua põhjalikumateks aruteludeks ning programmiettepanekuteks töögrupid, kuhu osalema on oodatud kõik piirkonna liikmed ning kuhu kaasame ka Eesti parimat ekspertiisi väljaspool erakonda.

 

Ja siit jõuan ma järgmise olulise teemani – tervikliku nägemuse kokkupanekuks ja sellele laia kõlapinna loomiseks vajame uusi liikmeid. Vajame uusi aktiivseid liikmeid, kellega koos tuleks juurde uusi ideid, poliitilist aktiivsust ning tahtmist neid ideid ka ellu viia.

 

Nagu paljud teist ilmselt isiklikust kogemusest teavad, siis uute liikmete toomine erakonda ei ole lihtne ülesanne. Ka minu jaoks oli poliitikasse tulemine keeruline otsus, sest erapooletu eksperdi rollil on omad võlud. Samas oskan jälle isiklikust kogemusest öelda, et tugevasse ja motiveeritud meeskonda, kus sõnastatud on selged eesmärgid ning tahe ja võimalused tegutseda on suured, on ka kõhklused hoopis väiksemad.

 

Ei taha kõlada paatoslikult, aga meil on ajalooline võimalus teha sotsiaaldemokraadid Tallinnas päriselt suureks. Pealinna poliitika põhijõuks. Et viia ellu meie poliitikat, mis vaatab enesekindlalt tulevikku ning ei jäta kedagi maha.

 

See on võimas eesmärk, mille nimel üheskoos, tugeva ja motiveeritud meeskonnana pingutada. Just selle nimel tahan ma piirkonna esimehena koos teiega töötada.

 

Aitäh!