Marianne Mikko alustas visiiti ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse kampaania tutvustustamiseks Kariibimere riikides

Ann VaidaVälispoliitika

12. jaanuaril alustas Vabariigi Presidendi nõukoja liige riigikogulane pr Marianne Mikko Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse kampaania tutvustusvisiiti Kariibimere lõunaosa riikidesse. Esimesena väisas pr Mikko Suriname Vabariigi pealinna Paramaribot, kus kohtuti Suriname välisminister Yldiz Pollack-Beighle’ga. Kohtumisel tutvustati Eesti julgeolekunõukogu kampaania põhiseisukohti – miks peaks Eestit nõukogu valimistel toetama ning millise poliitilise platvormiga Eesti julgeolekunõukokku läheb.

Üleilmsel tasandil on nii Surinamele kui Eestile oluline rahvusvahelisel õigusel põhinev maailmakorraldus ja ÜRO hartast tulenev rahvusvaheliste erimeelsuste rahumeelsel teel lahendamise põhimõte. Väikeriikidena on mõlemale oluline, et julgeolekunõukogus oleks senisest rohkem esindatud väikeriikide hääl. Lisaks ÜRO rahu ja julgeolekut puudutavatele küsimustele arutati ka kahepoolsete suhete elavdamise võimalusi. Eesti edu e-valitsuse ja e-teenuste arendamisel on Surinames teada. Eesti e-Valitsemise Akadeemia ja Riigi Infosüsteemide Amet on Kariibimere piirkonnas viinud läbi mitmeid valdkonda tutvustavaid seminare ja nõustamisprogramme. Suriname presidendi kantselei infosüsteemide nõunik osales 2017. aasta mai lõpus Tallinnas toimunud e-Valitsemise Akadeemia aastakonverentsil. Suriname välisminister avaldas huvi e-teenuste valdkonnas riikidevahelise koostöö süvendamise vastu.

Lisaks e-teemadele räägiti ka kliimamuutustest ja nende mõjust julgeolekule ning Pariisi kliimakokkuleppe olulisusest kestliku arengu eesmärkide täitmisel ja planeedi eluväärse keskkonna säilitamisel. Suriname ja Eesti on mõlemad rikkaliku metsaga riigid ja mõlemale on nii metsade väärindamine kui ka metsade kaitse. Suriname välisminister avaldas huvi ka aukonsuli ametisse nimetamise vastu Eestis ja kutsus Eestit tegema sama Surinames. “Väikeriikide jaoks pole väikesed asjad sugugi väikesed. Me jagame ühiseid arusaamu, kui jutt läheb keskkonnale. Näiteks märkis Suriname välisminister oma kalendrisse 15.septembri kui ülemaailmse prügikoristuspäeva. Meie “Teeme ära!” on ÜRO liikmesriikide hulgas väga palju liitlasi leidnud,” kommenteeris kohtumise usalduslikku õhkkonda Marianne Mikko.

Marianne Mikko visiit Surinames jätkub. Teisipäeval liigub delegatsioon Guayanasse.