Marianne Mikko: Eesti eesistumine kui edulugu

Ann VaidaEuroopa

Sotsiaaldemokraat Marianne Mikko kinnitas täna riigikogus, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujana näidanud end maailmas riigina, kelle sõna maksab ja kelle kindlakäeline tegevus on aidanud Euroopat ühtsemaks muuta.

„Eesistumine on ennekõike Euroopa koos hoidmine. Eesistujana on Eesti olnud sirge seljaga ja selge ütlemisega, mis on aidanud Euroopa Liitu ühtsemaks muuta. Kõikvõimalikud kuuldused Euroopa Liidu pudenemisest, harali ja üksteisest eemale kasvamisest, ei vasta tõele. Just seda sõnumit on Eesti mõjusalt maailmale teada andnud,“ ütles Mikko Euroopa Liidu poliitikat käsitleval arutelul.

Mikko sõnul mängis Eesti otsustavat rolli mitme keerulise kompromissotsuse sünni juures. Üheks selliseks oli lähetatud töötajate direktiiv, kus meie poliitikud ja ametnikud vedasid oskuslikult liikmesriikide vahelisi läbirääkimisi.

“Edusamme on tehtud ka julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas. Just Eesti eesistumise ajal on võtmas kindlat vormi Euroopa Liidu kaitseorganisatsioon PESCO. Samuti on esiplaanil rändeteema ja seda mitte kvootide võtmes, vaid üldpõhimõtteid ellu rakendades. Meie sise- ja välisministri hääl on olnud mitmel puhul kaalukeeleks, kui Euroopa Liidus või ka Aafrikas tuleb kohtumisi juhtida. Euroopa Liidu piiride kaitse suurendamine on paljuski Eesti teene,” lausus Mikko.

Septembris Tallinnas toimunud digitippkohtumine õigustas samuti ootusi. “Meile nii oluline andmete vaba liikumine kui viies Euroopa Liidu vabadus seostub edaspidi veendumusega, et: “Jah, see sündis Tallinnas!” Me oleme osalised Euroopa kaasajastamises,” lausus Mikko.