Marianne Mikko: ENPA president peab Süüria-visiidi tõttu tagasi astuma

Ann VaidaEuroopa, Välispoliitika

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) asepresident, Riigikogu ENPA delegatsiooni esimees Marianne Mikko (SDE) oli täna Strasbourgis nende saadikute seas, kes nõudsid ENPA istungi avamisel presidendi Pedro Agramunti tagasiasutumist.

„Ta käis Süüris vahetult enne keemiarelva kasutamist. See on sobimatu ENPA presidendile. Loodame, et hr Agramunt ei istu enam meie ees olevale toolile,“ ütles Mikko.

Tagasiastumisnõue tuli sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt ja seda mõtet toetasid kõikide fraktsioonide esindajad.

„Protseduuriliselt pole küll umbusalduse avaldamist ENPA kodukorra reeglites kirjas, ent on olukordi, kus inimene peab ise aru saama, kas teda usaldatakse või mitte. Täna oli see tõehetk. Usun, et lähiajal teeb Pedro Agramunt riigimeheliku otsuse ja teatab enda tagasiastumisest,“ kinnitas ENPA asepresident Marianne Mikko

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu – kuhu praegu kuulub 47 riiki – roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiat. Riigikogu ENPA delegatsioon esindab meie riiki ja kaitseb Eesti huvisid Euroopa Nõukogus.