Marianne Mikko: ENPA tugevdab järelevalvet Türgi üle

Ann VaidaEuroopa, Välispoliitika

Täna Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblee (ENPA) istungil Strasbourgis võeti vastu raport demokraatlike institutsioonide toimise teemal Türgis. ENPA tegi otsuse uuesti avada Türgi monitooringu, et tugevdada koostööd Türgi võimudega.

ENPA Eesti delegatsiooni juhi Marianne Mikko sõnul ei ole ENPA varem teinud otsust, kus riik viiakse monitooringujärgsest etapist tagasi monitooringu faasi. „Tegu on ajaloolise sammuga, kus Türgi üle hakkab toimuma tugevam järelevalve demokraatlike institutsioonide ja õigusriigi põhimõtete järgimise üle ning inimõiguste kaitsmise osas,“ ütles ENPA monitooringukomitee Türgi raportöör ja ENPA asepresident Mikko.

Raport tunnistab, et kuigi Türgi on keerulises olukorras riigipöördekatse ja terrorirünnakute tõttu, on ENPA siiski mures erakorralise seisukorra kehtestamise ja selle ebaproportsionaalsete mõjude pärast. Näidetena tuuakse riigiametnike, kohtunike, prokuröride ja akadeemikute massiivse vallandamise, meedia ja mittetulundusühingute sulgemise ning piiratud juurdepääsu õiguskaitsele. Samuti on murettekitavad parlamendiliikmete ja ajakirjanike kinnipidamised ja põhiseaduse muudatused.

ENPA monitooringukomitee kutsus Türgit üles võtma kiiresti vastu abinõusid olukorra parandamiseks, lõpetama eriolukord ning vabastama parlamendiliikmed ja ajakirjanikud.

ENPA istungil esitlesid Türgi raportit monitooringukomitee raportöörid Marianne Mikko ja Ingebjørg Godskesen.

Fotod ENPA istungilt

Lisainfo: Marianne Mikko, +372 5646 3614