Marianne Mikko: NATO ja Euroopa Liidu suurem ühistegevus on Eesti huvides

Ann VaidaKaitsepoliitika, Välispoliitika

Eesti julgeolekupoliitika aluste arutelul Riigikogus SDE fraktsiooni nimel kõnelenud parlamendi riigikaitsekomisjoni liige Marianne Mikko rõhutas, et Eesti julgeoleku tagatiseks on NATO, kuid pööras pilgu ka EL-ile: „Euroopa Liidu tihedam lõimumine välis- ja julgeolekupoliitikas annab parema kaitse julgeolekuohtude vastu.“

Seesmiselt lõimunum Euroopa Liit on võimekam ja mõjukam ka oma välistegevuses, ütles Mikko, kelle sõnul on EL-i ühine välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika oluline ka Eesti julgeolekueesmärkide saavutamisel.

Samas pidas Mikko ülitähtsaks NATO ja EL-i järjest põimuvat ühistegevust: „Euroopa ja Atlandi-üleste ühishuvide kaitsmisel on väga vajalik Euroopa Liidu ja NATO poliitiline dialoog ja tihedam koostöö, oma tegevuse vastastikune koordineerimine mõistagi.“

Eesti jätkab Euroopa Liidu ja NATO koostöövõimaluste edendamist, sh strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas, kinnitas Mikko.

Rääkides Venemaast, ütles ta, et Kremli viimasel kümnendil hoogustunud agressiivse käitumise tõttu töötab Eesti selle nimel, et Euroopa Liit ja NATO oleksid oma Venemaa-poliitikas üksmeelsed ja järjekindlad ning toetab piirangute jõusse jätmist, kuni nende kehtestamise põhjused on kõrvaldatud.

„Naaberriigina toetab Eesti Venemaaga vajalikul määral praktilist koostööd ja säilitab võimaluse dialoogiks. Eesti huvides oleks demokraatia ja õigusriigi areng Venemaal,“ sõnas Marianne Mikko.

Lisainfo: Marianne Mikko, tel 56 463 614