Marianne Mikko: Venemaa ja Türgi mõjutasid eelmisel aastal enim ENPA tegevust

Ann VaidaEuroopa, Välispoliitika

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee asepresident ja Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko andis täna riigikogu väliskomisjonis ülevaate ENPA tegevusest 2017. aastal, millele vajutasid oma pitseri Venemaa hääleõigus ja arengud Türgis.

„Terve aasta jooksul pingestas ENPAt Venemaa teema. Kellelgi pole kahtlust, et Venemaa on rikkunud Ukrainas suhtes rahvusvahelist õigust ja seega oli Venemaa hääleõigusest ilmajätmine jätkuvalt õigustatud. Märtsis kutsus ENPA juhtkond Venemaa esindajad alalise komitee istungile Madridis, et arutada dialoogi pidamist ja koostöö jätkamist. Paraku ei soostunud venelased osalema debatil teemal „Sõjalise konflikti teravnemine Donbassi piirkonnas.“ Juunis peatas Venemaa Euroopa Nõukogu liikmemaksu maksmise,“ märkis Marianne Mikko. Olukorda lõhestas veel see, et ENPA hispaanlasest president Pedro Agramunt käis märtsi lõpus venelaste kutsel visiidil Süürias ning kohtus ka president Bashar al-Assadiga, lisas Mikko. „Teiste seas nõudsid ka Eesti delegatsiooni liikmed Agramunti tagasiastumist. Kuna ENPA protseduurid ei näinud ette presidendi tagandamist, algatati vastav kodukorra muudatus. Oktoobris astus Agramunt  ise tagasi,“ meenutas Mikko.

Oluline debatt toimus ENPAs ka selle üle, kuidas toimivad demokraatlikud  institutsioonid Türgis. Marianne Mikko oli üks Türgi raportööridest. Assamblee toetas tema ja Ingebjørg Godskeseni raporti järeldust, et inimõiguste olukord Türgis on halvenenud ning hääletas Türgi monitooringu taasavamise poolt. „Tegu oli pretsedenditu otsusega,” sõnas Mikko. „Türgi omakorda otsustas loobuda Euroopa Nõukogu suurrahastaja rollist.“

2017. aastal olid ENPA fookuses ka meediavabadus Euroopas ja rünnakud ajakirjanike vastu, rändekriis ja  migratsioonipoliitika reformimise vajadus, demokraatlikud arengud Ukrainas ning Süüria ja Liibanoni olukord. Teravalt kerkis üles ka korruptsioon ENPAs endas ehk „kaaviaridiplomaatia.“ Itaalias on käimas kohtuprotsess parlamendiliikme ja endise ENPA saadiku Luca Volonté üle, keda süüdistatakse Aserbaidžaanist raha saamises.

Tänavu aprillis esitatakse ENPA täiskogul sõltumatu uurimiskomisjoni raportit selle kohta, kes ja kui suures ulatuses on saanud Bakuult meelehead.