Marina Kaljurand: naistevastane kübervägivald on paraku saanud normaalsuseks

PiretNaistevastane vägivald

Sel reedel, 18. novembril kell 11.00-12.00 juhib Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand veebiarutelu, mille fookuses on naistevastane kübervägivald. Arutelus osalevad Christian Veske, Maarja Punak ja Pille Tsopp.

Kaljurand on aastaid naistevastase vägivalla teema tõsidusele tähelepanu juhtinud nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. „Näiteks 2017. aastal kirjutasin sellekohase ülevaate Maailmapangale. Pean tõdema, et viimase viie aasta jooksul on küll palju muutunud, aga olukord pole paremaks läinud. Kübervägivald on paraku saanud uueks normaalsuseks, naistevastane kübervägivald sealhulgas,” ütles Kaljurand.

“Selleks, et naistevastase kübervägivalla vastu võidelda, on vaja poliitilist tahet, administratiivset võimekust ja teadlikkuse taseme tõstmist poliitikute, ametnike ja kodanike seas. Vestlusringis räägime nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tegevusest vägivalla ennetuses ja tugiteenuste pakkumises. Lisaks arutame, mida saavad teha naised ise, kui rünnaku alla satuvad,” selgitas Kaljurand.

Vestlusringis osalevad Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ekspert Christian Veske, Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Maarja Punak ning Pille Tsopp Naiste Tugi – ja Teabekeskusest.

 

Vaata arutelu: