MARIS SILD: Tallinn külmutas lapsevanemate jaoks lasteaia kohatasu juba kolmandat aastat järjest

PiretLapsed ja pered

9. detsembril Delfis ilmunud artiklis, kus räägitakse Rae valla plaanist tänavu juba teist korda tõsta lasteaia kohatasu, põhjendab Rae valla kommunikatsioonijuht Elis Merila sealset järsku kohatasu tõusu sellega, et see on seotud alampalga kasvuga ning tõi sarnase näitena Tallinna linna. Tõepoolest, ka Tallinn on sidunud lasteaiakohatasu alampalgaga, kuid erinevalt Rae vallast ei tõuse lasteaia kohatasu Tallinnas lapsevanematele juba kolmandat aastat järjest, püsides jätkuvasti 71 euro juures.

Kui me poleks seda külmutanud, oleks lastevanemate omaosalus järgmisel aastal kokku juba üle 100 euro kuus. See on lapsevanematele üle 300 euro kokkuhoidu igal aastal ja linna pakutav lasteaiateenus samal ajal aina paraneb, sest oleme pidevalt renoveerimas lasteaedasid ning ehitamas uusi hooneid.

Lühidalt – tõepoolest on Tallinnas sama metoodika lasteaia kohatasu arvutamiseks, aga otsustasime, et võtame täiendava koorma omavalitsuse kanda, et olla keerulisel majanduslikul ajal lastega perede jaoks olemas. Sama põhimõtet peame silmas ka 2024. aasta eelarves – omavalitsus eksisteerib kodanike jaoks, mitte vastupidi.