Meie inimesed arvamusfestivali aruteludes

PiretUncategorized

Siin on väike ülevaade sellest, millistes aruteludes on võimalik Paides 12.-13. augustil toimuval arvamusfestivalil kuulata sotsiaaldemokraatidest esinejaid.

Reede, 12. august

Kell 12:00 Rände alal: „ Mida toob rändepööre kaasa Eestile?“
Meid esindab Piret Hartman.
2015. aastast muutus meie maa sisseränderiigiks ning aastatel 2015-2021 kasvas Eesti püsielanike arv keskmiselt u 4500 võrra aastas. Sisseränderiigiks muutumine pakub nii võimalusi kui ka väljakutseid. Kuidas mõjutab see ühiskondlikku sidusust? Missugune on tööturu ja haridussüsteemi vastuvõtuvõime, kui palju suudame lõimida? Ning mis ehk kõige olulisem – kuidas saab Eesti rändepööret enda kasuks pöörata?

Kell 12:00 Poliitika alal: „ Eesti ja tema inimesed: kuidas suudame meie ühiskonna päriselt ära siduda?“
Meid esindab Eduard Odinets.
Eesti rahvuslik koosseis, Covid-19 mõjud, ääremaastumine ja Ukraina sõda seavad meid jätkuvalt suure väljakutse ette, kuidas saavutada sidusa Eesti arengukava eesmärke, et inimesed jagaksid ühist Eesti kultuuriruumi, väärtustaksid Eesti riiki ja tunneksid ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest, kultuuritaustast, elukohast. Mida on tarvis, et inimesed tunneksid end hoituna ja vajalikuna, et igaühel oleks Eestis hea?

Kell 12:00 Keskväljaku alal: „ Riigi ja omavalitsuse koostöövormid- välitööd?“
Meid esindab Eimar Veldre.
Arutame teemal, et kuidas on mõned aastad toimunud riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike välitööd aidanud kaasa piirkondlikule koostööle ning avame pisut plaane järgmisel aastal käivituva uue regionaalse koostöö projekti kohta.

Kell 12:45 Keskväljaku alal: „ Kas pügatud või pügamata- millile on tegelikult jätkusuutlik avalik ruum?“
Meid esindab Kati Nõlvak.
Tegelikult on küsimus oluliselt mitmetahulisem ning niidetud muru ja pügatud puud on väga väike osa rohelisest ja jätkusuutlikkust mõtteviisist avaliku ruumi kujundamisel. Kuidas ühildada inimeste soovid ja jätkusuutlik mõtteviis avalike puhkealade kujundamisel? Kuidas nügida iseennast ja kaaskodanikke kasutama rohkem säästvaid liikumisvahendeid ning mida peaks avalikus ruumis muutma, et säästvate liikumisvahenditega oleks kutsuvam ja mugavam liikuda? Kuidas luua rohealasid nõnda, et see oleks rõõmuga vastuvõetav ka neile, kes armastavad madalat muru? Kuidas innustada ettevõtjaid , kes tegutsevad avalikel aladel, samuti tegutsema elurikkust hoidvamalt?

Kell 13:30 Keskväljaku alal: „ Sotsiaalhoolekande korraldamine- üldhooldusteenuse rahastamine“
Meid esindavad Asso Nettan ja Maire Koppel.
Üheks suureks probleemiks oli perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega arvestamine teenuse rahastamisel. Tänaseks on vabastatud ülalpidamiskohustusest lapselapsed, mis on suur samm edasi. Samas siiski jäi ülesse rahastuse mudeli väljatöötamise teema, mis ka tänaseks on sotsiaalministeeriumi eest vedamisel liikunud kiirelt edasi. Jätkuseminari peamiseks eesmärgiks on kaasa rääkida ja välja töötada üldhooldusteenuse rahastusmudel. Rahastusmudeli väljatöötamisel peavad saama kaasa rääkida kõik antud teemaga kokkupuutuvate sihtrühmade esindajad. Jätkuseminari päeva moto on – Kuidas liikuda unistustest võimalusteks ja edasi reaalsuseks?

Kell 14:00 Rände alal: “ Kes on õige kodanik?“
Meid esindab Piret Hartman.
Globaliseeruvas maailmas on pealtnäha üha vähem pidepunkte, mille kaudu kodanikuks olemist mõtestada. Mis seob inimest riigiga? Mis seob inimest riigiga? Mis on ühist Ukraina sõjapõgenikul, Kalamaja hipsteril ning Lõuna-Eesti põllumehel? Kuidas lõimida uussisserändajaid nii, et neist saaks head kodanikud? Mida tähendab kodanikuidentiteet? Kodanikuks olemisele pühendatud paneelis arutame, kuidas need ja teised küsimused mõjutavad Eesti tulevikku.

Kell 14:00 Õnnelike laste alal: “ Teatritempel“
Arutelu juhib Eduard Odinets.
Tempel kui pühamu ja tempel, mille teater võib jätta nii vaatajana kui teatriringis osalejana. Kas teater võib meid muuta paremaks inimeseks? Kas see võiks olla kooliprogrammi osa kõigi laste jaoks?

Kell 14:00 Rohekoostöö alal: “ Kuidas kliimakogud rohepöördele kaasa aitavad?
Meid esindab Gea Kangilaski.
Mis siis, kui üksikisikutena saame rohepööret kõige enam mõjutada teadlike ja häälekate kodanike, mitte ökoteadlike tarbijatena? Otsides lootust ja lahendusi, tasub tutvuda kliimateemadele keskenduvate rahvakogudega, mis on rahvusvaheliselt juba väga levinud ning Eestiski Rohetiigri osalusel kahel korral toimunud. Tule arutama, kuidas kliimakogusid rohepöörde kiirteel õiglaste valikute tegemiseks senisest rohkem kasutada.

Kell 15:00 Keskväljaku alal: “ Kas Kesk-eestis on võimalik pakkuda kõrgetasemelist kõrgharidust ja koolitada tippspetsialiste?“
Meid esindab Eimar Veldre.
Kesk-Eestis ei ole ühtegi kõrgharidust pakkuvat õppeasutust. Siin elavad noored lahkuvad hariduse saamiseks teistesse linnadesse, tagasi enamik neist ei tule. Ümberõpet siin elavatel inimestel oma kodukohas võimalik saada ei ole, samal ajal on hädas ettevõtted spetsialistide puudusega. Kesk-Eesti regiooni aitaks elavdada, kui inimestele pakkuda võimalust siin omandada kõrgharidust või luua siia tippspetsialistide koolitusvõimalused.

Kell 15:45 Poliitika alal: „Säutsukohting“
Meid esindab  Eduard Odinets.

Kell 18:00 Keskväljaku alal: ” Vaade Ukrainast: mis saab edasi?
Meid esindab Jevgeni Ossinovski.
Räägime Ukrainas toimuvast – ühiskondlikust traumast, humanitaarabi väljakutsetest ning eesseisvast ülesehitustööst. Eestis on visiidil Mondo pikaaegse Ukraina partneri Vostok SOSi humanitaarabi töötajad ja Eesti suursaadik Ukrainas, kes avavad, millist abi on vaja hetkel ja millist pikemas perspektiivis. Mondo on Ukrainas töötanud aastast 2014 nii haridus- kui humanitaarabi valdkonnas toetades muuhulgas arvamusfestivalide toimumist Sjevjerodonetskis.

Kell 18:00 Poliitika alal: “ Eesti energiapoliitika: millist energiat me tahame kümne aasta pärast tarbida?“
Meid esindab Madis Kallas.
Soodsat? Varustuskindlat? Keskkonnasäästlikku? On selge, et parim lahendus peitub erinevate energiaallikate koostoimes, luues lisandväärtust kõigile ülalnimetatud printsiipidele. Kui palju tuult, päikest ja kuidas me seda salvestame ja juhime? Tuumariik? Kuidas riik neid arenguid toetama peaks? Kas energiajulgeoleku tagamisel saab lähtuda ainult turumajanduslikest põhimõtetest? Milline on meie rohelisele energiale ülemineku päris plaan?

Kell 18:00 Tervise tuleviku alal: “ Kes aias, kes aias – tervishoiu reformist“
Meid esindab Randel Länts.
Eesti tervishoid vajab muutusi. Patsient ja maksumaksja ei saa lubada kasvavat ravivõlga. Mis roll on osapooltel tuleviku tervishoiu ja ravi korralduses, kes annab abi ja palju see patsiendile maksab? Eesti on tervishoiureformiga alustanud, ümber kujundatakse kogu sektor. Riigi ja erasektori vahendid ja oskusteave tuleb dubleerimata mõistlikult ära kasutada. Arutleme jätkusuutliku tervishoiumudeli üle.

Kell 18:00 Rände alal: “ Meie soomeugriline elurikkus ja geopolitika
Meid esindab Barbi Pilvre.
Fenno-Ugria kutsub arutlema soome-ugri identiteedi seisu ja tähenduse üle eestlastele. Juttu tuleb juurte otsimisest kui vastupanust ENSV päevil, soome-ugri teema tähenduse muutumisest taasiseseisvumise ajal, soome-ugri vaimust ja kultuurilisest elurikkusest tänases globaliseerunud kultuuri kontekstis, lisaks vaetakse hõimurahvaste koostöö võimalusi muutunud geopoliitilises reaalsuses.

Laupäev, 13. august

Kell 10:00 Festivaliklubis: „ Mis on rahu hind Euroopas?“
Meid esindavad Euroopa Parlamendi saadikud Marina Kaljurand ja Sven Mikser.

Kell 10:00 Märka tervist alal: “Miks me peame rääkima menstruatsioonist?
Meid esindavad Natalie Mets ja Eveliis Padar.

Kell 12:00 Poliitika alal: “ Kui Eesti oma plaanidega valmis jõudis, oli kriis juba alanud.
Meid esindab Lauri Läänemets.
Covid-19 kriisi saatis narratiiv “riik ei suuda kriisiga toime tulla.” Ukraina sõja ajal on Eesti rahvusvaheliselt esinenud veenvalt, samas sai selgeks, et puudub selge elanikele suunatud plaan sõjategevuse puhkemise puhul. On jäänud mulje, et riik reageerib olukordadele, omamata kiiresti kohandatavaid, sahtlist võetavaid kriisiplaane erinevateks puhkudeks. Kübersahtel on meil võimekas, aga mida on vaja, et ka teiste kriiside sahtel sama võimekaks saaks?

Kell 12:00 Tuleviku elukeskkonna alal: “ Tuleviku linn“
Meid esindab Madle Lippus.
Rahvastikukasv on tõusujoones ning toimub linnastumine. Keskkonnasõbralikus ja kõrget elukvaliteeti pakkuvas tulevikulinnas on läbi mõeldud rohealad, hooned ning liikumisvõimalused. Palju lahendusi on juba töös. Tark ja kliimaneutraalne on kaunid sõnad tulevikust. Kliimamuutust on raske tõlkida üksiku inimese, organisatsiooni ja riigi keelde. Kuidas muuta linnad kestlikuks ja suurendada elukvaliteeti? Milline on keskkonnasõbralik tulevikulinn 100, 30 aasta pärast? Mida toob rohepööre?

Kell 12:00 Energiapöörde alal: “Quo vadis, energiapööre?
Meid esindab Jevgeni Ossinovski.
Peagi saavad Eesti kodud elektri tuule ja päikese abil, ent kas muutuseks on piisav vaid tehnoloogia vahetumine? Me kütame õueõhku, uhame ringi energianäljastes plekk-kastides ning põletame suure kuluga toodetud jäägid ahjus, sest pole paremini osanud korraldada. Aeg on arutelda, kas tahame vaid tehnilist energiapööret või sisulist? Kas energiavajadust peab vähendama efektiivsus või piisavus?

Kell 12:00 Turvatunde alal: “Miks kriis alati ootamatult tuleb?
Meid esindab Katri Raik.
Viimasel aastal on kriisile järgnenud kriis ning sellele omakorda kriis. Kas me oleme riigina uue kriisi juhtimiseks päriselt valmis ja mida me saaksime möödunud aastate pealt õppida? Ehk oleks meil aeg kriisideks valmistuda nii, et kedagi tundmatus kohas vette ei visata, vaid paneme kõik kohe oma tugevused mängu.

Kell 13:40 Paide Keskväljakul: “33 kõnet
Meid esindab Lauri Läänemets.

Kell 14:00 Poliitika alal: “ Julged investeeringud, kus te olete?“
Meid esindab Riina Sikkut.
Seisame silmitsi suurte väljakutsete, geopoliitiliste kriiside ning nende tagajärgedega. Kuidas me valmistume tulevikuks? On leitud, et Eesti vajab suuri strateegilisi investeeringuid ja julget tegutsemist kohe. Meile meeldib olla eeskujuks teistele, olla innovaatilised ning julged – kas me saame seda olla, kui meie sammud tulevikku on pigem väikesed, ettevaatlikud, tasakaalustatud eelarvega, kärpides?

Kell 14:00 Energiapöörde alal: ” Kas tuumaenergia on poiste või tüdrukute ala?“
Meid esindab Kadri Kõusaar.
Tehnilisemaid ja rohkem inseneeriasse kalduvaid teadus- ja töövaldkondi kiputakse jätkuvalt pidama “meeste alaks”. Kas keeruliste teemadega tegelemine on ikka tüdrukutele jõukohane? Aga poistele? Kuidas vabaneda stereotüüpidest ning miks need üldse tekkinud on? Arutame tuumaenergia küsimusi läbi soostereotüüpide ja võrdõiguslikkuse küsimusi läbi tuumastereotüüpide.

Kell 15:45 Poliitika alal: „Säutsukohting“
Meid esindavad Piret Hartman, Eimar Veldre ja Natalie Mets.

Kell 16:00 Poliitika alal: ” Mul on hingel raske. Kallis riik, palun aita mind.
Meid esindab Helmen Kütt.
Mis saab Eestis inimesest, kel on vaimse tervise mure, aga järjekord ulatub mitme kuu taha. Vaimse tervise kriis süveneb hoolimata selle teema tõstatumisest ühiskonnas ja meedias. Covid-19 on viinud kriitilise olukorrani noorte seas. Sõda Ukrainas tõstab üldist ärevust ühiskonnas, lisanduvad abivajavad sõjapõgenikud. Millised lähiaja ning pikemas perspektiivis süsteemseid lahendused on vajalikud, kas meil on selleks piisav poliitiline tahe?

Kell 16:00 Vaimse tervise alal: ” Psüühika ja esoteerika- ravi või oht?
Meid esindab Kairit Lindmäe.
Vaimse tervise murega peaks pöörduma… perearsti poole? Kiriku poole? Nõia poole? Psühholoogi poole? Vaimse tervisega on paljud valmis abi pakkuma ning teaduslike meetodite kõrval on levinud ka müstikaga flirtivad ravitsejad. Kas vaimses tervises on alternatiivsete lähenemiste levitajatel oma kindel roll kanda või on tegu inimeste ohtu seadmisega?

Kell 16:00 Tervise tuleviku alal: ” Kuidas juhtida oma tervist tehnoloogiate abil?“
Meid esindab Riina Sikkut.
Ravisüsteemid üle maailma on finantssurve all sest elustiilihaiguste ravikulud järjest kasvavad. Teisalt on loodud hulk tehnoloogiaid, mis lubavad meil võtta oma tervisekäitumine kontrolli alla. Miks on see jätkuvalt väheste biohackerite pärusmaa? Mis takistab meil teadlike terviseotsuste tegemist? Kus on Eesti health tech ükssarvikud ja mis takistab nende tekkimist? Enne paneeli esitlevad oma teenuseid ja tooteid viis lootustandvat Eesti terviseidu.

Kell 18:00 Poliitika alal: ” Ukraina. Me ei anna andeks.
Meid esindab Marina Kaljurand.
Ukrainas toimuv kohutab meid kõiki. See on kirjeldamatu, inimsusevastane kuritegu Ukraina inimeste vastu ning ränk kuritegu suveräänse riigi, kogu Euroopa väärtusruumi vastu. Kuidas oleme Ukrainale toeks? Mis on muutunud Euroopa julgeolekuolukorras? Eesti, Läti ja Leedu jaoks on selge julgeolekugarantii NATO ning EL-i liikmelisus. Mida muudaks Soome ja Rootsi liitumine NATOga meie, Läänemere piirkonna ja ELi julgeoleku arhitektuuris?

Kell 18:00 Avatud ühiskonna alal: ” Kas kõrgharidus on vaid kulu rida?“
Meid esindab Marju Lauristin.
Kõrgharidusel on oluline mõju Eestile nii tööturu kui ühiskonna põhiväärtuste vaatest. Ometi on praegu peamine küsimus kõrghariduse rahastussüsteemi muutmisel, milline lahendus riigile kõige vähem maksab. Kuidas on kõrgharidus Eestit mõjutanud, millised on tagajärjed kõrgharidussüsteemi ja selle rahastuse muutmisel? Millistest väärtustest lähtuvalt muutma kõrghariduse rahastamise süsteemi?

Kell 18:00 Kogukonna alal: ” 15 aastaga Euroopa 5 rattarikkaima riigi hulka.
Meid esindab Madle Lippus.
Jalgrattaga liiklemine on tervist, keskkonda ja raha säästev võimalus. Ometigi kasutatakse seda võimalust vähe. Milline oleks visioon jalgrattarikkast Eestist? Mis soodustaks igapäevast jalgrattaga sõitmist? Millised on ratturite vajadused? Kas taristu loomine/muutmine on piisav või on vaja muuta ühiskonna hoiakuid ja arendada jalgrattakultuuri? Kuidas toetab argumente statistika ja teadus?

Kell 18:00 Noorte alal: ” Sõjapõgenikest noored Eestis- kuidas toetada?
Meid esindab Piret Hartman.
24. veebruari sündmused Ukrainas on mõjutanud meid kõiki. Eriti valusalt on pihta saanud just lapsed ja noored, kes on saabunud sõjakoleduste eest Eestisse. Sõjapõgenikke ootab ees uus (kasvu)keskkond, keel, kultuur ja kodu. Arutleme, kuidas tagada sõjapõgenikust noorele Eestis võimalikult soodne kasvukeskkond nii lühi- kui ka pikaajaliselt, kaardistame praeguseid edusamme aga ka tekkinud murekohti ja ideid.

Kell 20:00 Festivaliklubis: Parlamendierakondade esimeeste debatt
Meid esindab erakonna esimees Lauri Läänemets.

Head arutlemist ja kuulamist!

Sotsiaaldemokraadid