Maaelu

Tehtud ja töös:

 • Tugevad omavalitsused ja haldusreform

  Maaelu vedajaks on kohalikud inimesed ja kohalikud omavalitsused. Kui enne haldusreformi oli Eestis 213 omavalitsust, siis nüüdseks 79. Suuremad omavalitsused on võimekamad ja suudavad oma inimesi paremini teenida. Riik on omalt poolt andnud omavalitsustele juurde õigusi ja kohustusi ning nende täitmiseks vajaliku lisaraha.

 • Suuremad omavalitsuste eelarved

  Valitsus suurendab kohalike omavalitsuse tulubaasi ja on uuendanud tasandusfondi jaotuspõhimõtteid. Kokku on selleks aastatel 2018 – 2021 ette nähtud 185 miljonit eurot. Sellega taastatakse omavalitsustele suures osas selline eelarvevahendite tase, mis eelnes majanduskriisile ja kärbetele.

 • Uued kodud maapiirkondades

  Kus iganes elada, on olulised nii töökoht kui kodu. Kui siiani on riik lahendanud peamiselt ettevõtete ja töökohtadega seotud kitsaskohti, siis nüüd mõeldakse ka kodudele. Väiksematesse piirkondadesse kolides on väärika elukoha leidmine sageli suureks takistuseks ja seetõttu ongi riik alustanud kohalike omavalitsuste toetamist energiasäästlike üürimajade rajamisel või renoveerimisel.

 • Nõudluspõhine ühistransport

  Maapiirkonnad vajavad ühistransporti, mis toimib. Sotsid on algatanud nõudluspõhise ühistranspordi mudeli väljatöötamise, mille abil saame tulevikus sõita just siis, kui vaja, ja just sinna, kuhu vaja. Suvel käivitub pilootprojekt Saaremaal ning jõuab õnnestumisel kiiresti üle terve Eesti.

 • Töökohtade Tallinnast välja kolimine

  Haldusreformi tuules kolib riik pealinnast välja umbes tuhat erinevat riigiasutuste ametikohta ning loob maakonnakeskustesse riigimajad, kus on kõik inimestele vajalikud teenused koos olemas.

 • Elementaarne taristu ja korralikud ühendused

  Oleme käivitanud või suurendanud erinevaid toetusi, et eluks vajalik taristu oleks olemas ka väiksemates piirkondades. Näiteks toetatakse kodumajapidamisi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamistel, uutele ettevõtetele antakse toetust elektri- ja sidevõrguga liitumiseks ning oleme suurendanud toetusi kohalike teede korrastamiseks. Viimase suure initsiatiivina toetab siseministeerium ohtlike kodukollete remonti.

Tööga hõivatute arv maal on kasvanud, töötus maa-asulates on vähenenud

Jaga infot!

Eesti on üks tervik!

Meil kõigil läheb paremini, kui tööd ja sissetulekut jätkub kõikjale ning seetõttu on sotsiaaldemokraadid toetanud alati Eesti arengut kõigis selle piirkondades.

Kui pikka aega on riik keskendunud maal ennekõike töökohtade loomisele, siis sotsiaaldemokraatide nägemus väiksematest piirkondadest on nägemus elutervest keskkonnast, kus kõik ülevalpool loetletu on olemas ja toimib.”

Kalvi Kõva,
sotsiaaldemokraatide peasekretär


Kirjuta Kalvi Kõvale!

Liitu infokirjaga!

Kirjutame sulle korra nädalas. Nii oled pidevalt sotside tegemistega kursis.