Põllumajandus

Tehtud ja töös:

 • Põllumeeste toetused

  Tänane valitsus maksab alates 2017. aastast põllumeestele maksimaalses mahus üleminekutoetusi (kolme aasta jooksul kokku üle 50 miljoni euro). See garanteerib Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused.

 • Head tingimused nii väikestele kui suurtele

  Põllumajanduses peavad olema soodsad võimalused erineva suurusega ettevõtjatele. Eesti jaoks on olulised nii väiketootjad, kes tagavad maaelu mitmekesisuse, kui suurtootjad, kes tagavad põhiosa kodumaisest toidust. Mõistlik poliitika loob nende vahel tasakaalu. Hea näide sotsiaaldemokraatide initsiatiivist väiketootmise arendamiseks on PRIA meetme „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“ loomine.

 • Elementaarne taristu ja korralikud ühendused

  Oleme käivitanud või suurendanud erinevaid toetusi, et eluks vajalik taristu oleks olemas ka väiksemates piirkondades. Näiteks toetatakse kodumajapidamisi puhta vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamistel, uusi töökohti loovatele ettevõtetele antakse toetust elektri- ja sidevõrguga liitumiseks ning oleme suurendanud toetusi kohalike teede korrastamiseks. Kõik need projektid peavad jätkuma, kuni elementaarne eluks vajalik on olemas igas majapidamises.

 • Seisame põllumeeste eest Euroopa Liidus

  Euroopa ühine põllumajanduspoliitika on ja jääb Eesti maaelu oluliseks abimeheks. Täna on alanud tulevikuarutelud aastateks 2021 – 2028, kus teeme aktiivset tööd Eesti hea lõpptulemuse nimel. Seisame tugeva ja võrdse ühisturu eest ning põhjendamatu ülereguleerimise vastu.

Jaga infot!

„Põllumajanduse, maaelu ja kohaliku ettevõtluse edendamine hoiab maal seniseid töökohti ja aitab kaasa uute tekkele.

Meie põllumees on läbi aegade olnud töökas ja visa ning tõestanud oma sitkust mitmetes kriisides. Veel kolm aastat tagasi olime sügavas kriisis – kukkus ära Vene turg, turuhinnad langesid, seakatk oli haripunktis ning likvideeriti seafarme ning lehmakarjasid. Kõige selle tulemusena kadusid ka töökohad.

Tänaseks on olukord stabiliseerunud ning selgelt paranemise teel. Uus sotsiaaldemokraatide osalusel loodud valitsus pole jäänud põllumeeste muredele kurdiks, aga õnnekõike väärivad kiitust põllumehed ja toiduainetööstused ise.

Meie põllumajanduse peamine väljakutse on oma toodangu eest parima hinna saamine. See tähendab maksimaalset toodangu väärindamist. Eestis on kvaliteetne põllumajandus ja puhas elukeskkond ning koos meie töökusega on kõik eeldused selleks olemas.

See jalg, mis adra taga käib, on ikka õigel teel!“

 
Ivari Padar,
Euroopa Parlamendi liige


Kirjuta Ivari Padarile!

Liitu infokirjaga!

Kirjutame sulle korra nädalas. Nii oled pidevalt sotside tegemistega kursis.