Mikser Liibanonis: Eesti soovib ja saab panustada Lähis-Ida regiooni stabiilsusesse

Ann VaidaVälispoliitika

Välisminister Sven Mikser kohtus kolmapäeval, 21. veebruaril Liibanoni visiidi käigus Beirutis riigi peaministri Saad Haririga, parlamendi esimehe Nabih Berriga ja välisminister Gebran Bassiliga. Kohtumistel arutati Eesti ja Liibanoni koostööd ja julgeolekuolukorda Lähis-Idas.

„Liibanon asub keerulises piirkonnas, mis nõuab rahvusvahelise kogukonna pidevat tähelepanu ja valmisolekut reageerida. Ka meil on kindel soov ja võimekus panustada rohkem maailma julgeolekusse, sealhulgas stabiilsusesse Lähis-Idas,“ kinnitas Mikser kõneldes Eesti osalusest UNIFIL-i rahuvalvemissioonis Liibanoni ja Iisraeli piirialal. Lisaks tutvustas välisminister Eesti kandidatuuri ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alalise liikme kohale aastatel 2020-21 ja kinnitas, et Eesti on valmis suuremaks vastutuseks.

„Sõjalise stabiilsuse kõrvalt on võrdväärselt olulised humanitaarküsimused. Liibanon, kus pagulaste arv moodustab hinnanguliselt ligi neljandiku rahvastikust, seisab vastakuti raskete katsumustega,“ sõnas Mikser ning tõi välja ka Eesti panuse. „Selle aasta alguses otsustasime eraldada Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Liibanonis ja Jordaanias veel 200 000 eurot,“ kinnitas ta. Kokku on Eesti alates 2013. aastast humanitaarvajaduste leevendamiseks Süürias ning Süüria pagulaste olukorra parandamiseks naaberriikides Liibanonis, Jordaanias ja Türgis eraldanud kokku 7 miljonit eurot.

Eesti ja Liibanoni vahelisest koostööst rääkides avaldasid osapooled soovi olemasolevat potentsiaali rohkem ära kasutada. „Näen mitmeid võimalusi majandus- ja kultuurivallas ning kindlasti e-valitsemise küsimustes. Ootame Liibanoni delegatsiooni Eestisse, et tutvustada e-valitsuse lahendusi,“ sõnas välisminister.