Mikser ÜROs: kavatseme Eesti e-valitsemise kogemuse jagamisega rahvusvahelisel tasandil jätkata

Ann VaidaE-Eesti, Välispoliitika

sven mikser

Välisminister Sven Mikser pidas neljapäeval, 18. oktoobril sõnavõtu ÜRO peaassamblee plenaaristungil kiirete tehnoloogiliste muudatuste mõjust ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisele.

 „Kui me soovime ÜRO kestliku arengu eesmärgid saavutada, ei saa maailm digitaliseerimist vältida. Peame nägema uusi tehnoloogiad uute võimalustena,“ sõnas välisminister Mikser. „E-lahenduste kasutuselevõtmine muudab valitsemise efektiivseks ja protsessid läbipaistvaks, kasvatab usaldust riigi vastu ja muudab ühiskonna kaasavamaks. Nende kasutamine aitab kaasa ka majanduskasvule ja teeb geograafiliste piirangute ületamise võimalikuks,“ ütles ta.  

„Eesti usub, et e-lahenduste abil sünnivad revolutsioonilised arengud erinevates eluvaldkondades, sealhulgas hariduses, tööhõives, ettevõtluses ja tervishoius. ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamise seisukohalt on need väga olulised komponendid,“ rõhutas välisminister. „Eesti poolt läbitud teekond näitab, et protsesside digitaalseks muutmise kasutegur ületab võimalikud riskid,“ ütles ta. Välisminister tõi positiivsete näidetena digitaalse allkirja kasutamise, elektroonilisel teel maksudeklaratsiooni esitamise ja e-valimiste läbiviimise. 

„Oleme jaganud oma e-riigi kogemust juba paljude riikidega ning me kavatseme sellega ka jätkata,“ ütles välisminister. „Just hiljuti käivitas Eesti koostööprojekti ÜRO Arenguprogrammiga (UNDP), mille eesmärgiks on jagada Eesti e-valitsemise kogemust ligi 170 riigi ja territooriumiga,“ sõnas Mikser. Välisministeerium on eraldanud selle projekti toetuseks 102 000 eurot. 

ÜRO kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals) võeti vastu 25. septembril 2015 deklaratsiooni „Muudame maailma: kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030“ näol. Tegevuskava eesmärk on lõpetada vaesus, võidelda kliimamuutuste ja ebavõrdsuse vastu ning kindlustada kõigile inimestele hea elukvaliteet. Eesmärke on kokku 17 ning nad on jagatud 169 ala-eesmärkiks.

Foto: Välisministeerium