Minister Kallas: Puhast õhku peame hoidma

PiretKeskkond

Täna, 7. septembril on rahvusvaheline puhta õhu päev, mille teema on „Õhk, mida me jagame“. Õhukvaliteet sõltub ühiskonna kui terviku levinumatest käitumismustritest, sh igapäevastest valikutest transpordi ja kodukütte vallas.

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on Eestis täidetud kõik rahvusvaheliselt kokku lepitud õhukvaliteedi nõuded ning loodetavasti ei muuda olukorda ka eelolev talv.

„Kui läheneval külmal hooajal peab riik tegema inimeste toimetuleku kindlustamiseks keerulisi otsuseid, mis võivad omada negatiivset mõju meie õhu kvaliteedile, saavad need lahendused olla lühiajalised ja ajutised. Riik peab jätkama tööd jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike lahendustega – näiteks üleminek taastuvenergiale – et anda inimestele kindlustunne ka edaspidiseks,“ ütles Kallas.

Mis on kõige lihtsamad tegevused, mida meist igaüks saaks teha puhtama õhu nimel? Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõuniku Reet Pruuli sõnul tasuks kodu küttesüsteemide ja pliitide valikul jälgida nende tõhusust ning eelistada mudeleid, mis säästavad raha ja kaitsevad tervist.

„Kütmisel kasutage vaid kvaliteetset kütust ja säästvaid kütmismeetodeid ning ärge põletage prügi, kuna see suurendab otseselt õhusaastet, mida ise sisse hingate,“ pani Pruul inimestele südamele. Ta lisas, et õhusaaste mõjutab enim riskigruppe – naisi, lapsi, eakaid ning kroonilisi haiguseid põdevaid inimesi.

Õhukvaliteedi parandamise ja inimeste tervise kaitsmise rõhutamiseks nimetaski ÜRO 7. septembri rahvusvaheliseks puhta õhu päevaks, mis sellel aastal toimub kolmandat korda. Tänavuaastase puhta õhu päeva teemaga “Õhk, mida me jagame” soovib ÜRO teadvustada, et õhusaaste ei tunne riigipiire ning me kõik üheskoos vastutame õhu hea seisundi eest.

Tänase puhta õhu päeva puhul korraldavad Keskkonnaministeerium ja Nõmme linnaosavalitsus koostöös aruteluringi, mis toimub kell 15-17 Nõmme majas Valdeku 13. Teiste seas esinevad Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna juhataja Heidi Koger ja nõunik Reet Pruul.

Viimase kümne aasta jooksul on Eesti välisõhu kvaliteet pidevalt paranenud. Hea ülevaate Eesti õhukvaliteedist annab õhuaruanne https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/välisõhk/eesti-õhukvaliteedi-ülevaade