Minister Peterson: Usaldus perearstide vastu on tervishoiusüsteemi nurgakivi

PiretTartu, Tervishoid

„Vastutus, mida me tervishoiusüsteemis oleme perearstile suunanud, on ääretult suur ja perearstid väärivad ühiskonna kiitust. Sisuliselt on perearst tervishoiu essents – kusagil ei ole suuremat usaldust kui perearsti ja patsiendi vahel,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsil.

Kõnes perearstidele tõi minister Peep Peterson välja kaks olulist momenti: ta pööras tähelepanu perearsti ameti tähtsustamisele ühiskonna tervikuna ja arstide järelkasvule. „Oluline on mõista, et kes ja miks perearstiks saada tahavad. Meditsiinisüsteemi ülesehitus peaks olema selline, et tahetakse saada perearstiks ja sellena ka töötada,“ tõdes Peterson. „Sisuliselt on perearst tervishoiu essents – kusagil ei ole suuremat usaldust, kui perearsti ja patsiendi vahel. Et see usaldus tekiks, peab ka perearstil olema piisavalt aega ja võimalusi.“

Peterson lisas, et ravikindlustuse saamisesse ja panustamisse tuleb kaasata rohkem inimesi, mis tähendab, et rohkematel inimestel oleks kindlustus ja samas oleks ravikindlustusse maksjaid tänasest rohkem.

Riigikogu võttis suve hakul vastu Sotsiaalministeeriumis ettevalmistatud seadusemuudatused, mille eesmärk on parandada perearstiabi kättesaadavust ja nimistute teenindamise järjepidevust. Muudatustega reguleeriti täpsemalt peremeditsiini eriala arst-residentide võimalused oma nimistule kandideerimiseks. Nii saavad näiteks noored perearstid võimaluse alustada väiksema nimistuga, kui piirkonnas on ka teisi inimestele avatud nimistuid. Samuti muudeti paindlikumaks lähtetoetuse taotlemise tingimusi ning loodi alus, et maksta lähtetoetust senisest suuremas summas.

Selle aasta augustis kinnitas minister Peterson määruse muudatused, millega mitmekordistati väljaspoole Tallinna, Tartut ja nendega piirnevaid valdasid tööle asuvate arstide lähtetoetusi. Juba 2020. aasta kevadel mitmekordistati maapiirkondades – väljaspool Tallinna, Tartut ja nendega ümbritsetud omavalitsusi töötavate perearstide kaugusetasusid ning laiendati kaugusetasu saajate ringi.

Tänavu kevadel asusid Sotsiaalministeerium ja Eesti Perearstide Selts koostama esmatasandi tervishoiu arengukava, milles lepitakse kokku Eesti esmatasandi tervishoiu arengusuunad ja -vajadused vähemalt aastani 2030. Arengukava koostamisse on kaasatud ka patsientide, õdede, ämmaemandate, füsioterapeutide, eriarstide ning teiste tervishoiu erialaseltside, kõrgkoolide, apteegisektori, kogukondade ja riigiasutuste esindajad. Arengukava on plaanis valmis saada 2023. aasta lõpuks.

Eesti Perearstide Selts, Terviseamet, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium sõlmisid 2019.  aasta 19. märtsil koostöökokkuleppe perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lepingus rõhutati, et esmatasandi arstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.