Minister Sikkut maailma terviseassambleel: Venemaa osalemine WHO otsuste tegemisel tuleb peatada

PiretUncategorized

Venemaa jaoks agressiooni hinna tõstmiseks ja agressorriigi isoleerimiseks rahvusvahelisest koostööst, tuleb peatada Venemaa osalemine Maailma Terviseorganisatsiooni otsuste tegemisel, ütles terviseminister Riina Sikkut täna 76. Maailma Terviseassambleel peetud kõnes. Sama sõnumit kordas minister Sikkut ka kohtumisel Ukraina terviseminister Viktor Liaškoga.

Kohtumisel Ukraina terviseminister Viktor Liaškoga oli kõne all Eesti senine tegevus Ukraina tervishoiu ning Eestisse jõudnud sõjapõgenike ja sõjavigastatute aitamisel, samuti edasised plaanid. „Eesti on käivitanud ukrainlastega koostöö sõjavigastatute taastusraviks Eestis, milleks valitsus eraldas möödunud aastal 3 miljonit eurot. Esimesed patsiendid on praeguseks ravil käinud ja Ukrainasse tagasi jõudnud. Tulevikus soovime taastusravi valdkonnas koostööd Ukrainaga veelgi laiendada, pakkudes Ukraina tervishoiutöötajatele koolitusi Eestis ja aidates kaasajastada nende õppekavasid,“ ütles terviseminister Riina Sikkut.

Eesti on võimaldanud kõigile Ukraina sõjapõgenikele vajaliku abi ja ravikindlustuse Eesti elanikega võrdsetel alustel. Samuti toetame Ukraina tervishoiutöötajate integreerimist meie tervishoiusüsteemi. Minister kinnitas, et Eestil ei ole kavatsust leevendada enda tervishoiutöötajate puudujääki Ukrainast pärit tervishoiutöötajatega ja igati toetame nende naasmist Ukrainasse sõja lõppedes. Ühiselt tõdeti, et tervishoiutöötajate järelkasvu kindlustamiseks tuleb leida lahendused ja lepiti kokku, et sel teemal jätkatakse koostööd.

Ukraina terviseminister Viktor Liaško tänas Eestit igakülgse toetuse eest ja tunnustas Eestit WHO mittenakkushaiguste keskuse Moskvast ümberpaigutamise otsuseni jõudmiseks vajaliku juhtrolli võtmise ja rahalise panusega eeskuju näitamise eest.

Eelmisel aastal toimunud 75. Maailma Terviseassambleel võeti 12 vastuhäälega ja 88 poolthäälega vastu Ukraina toetuseks resolutsioon, milles mõisteti hukka Venemaa agressioon ning kutsuti liikmesriike ja WHO-d üles panustama sõjast põhjustatud humanitaar- ja tervisekriisi lahendamisse. Seekordsel terviseassambleel tehakse vahekokkuvõtteid resolutsiooni elluviimisest ning homme on Ukraina ja veel enam kui 30 riigi ettepanekul kavas võtta vastu otsus resolutsiooni elluviimisega jätkamiseks.

Ühe olulise märgilise sammuna toetati eelmisel nädalal toimunud WHO Euroopa regionaalkomitee erisessioonil ülekaaluka häälteenamusega praegu Moskvas asuva regionaalse mittenakkushaiguste keskuse tegevuse üleviimist Kopenhaagenis asuva regionaalkontori koosseisu. Otsusega anti Venemaale sõnum, et agressorriigil ei ole kohta rahvusvahelises koostöös.

76. Maailma Terviseassamblee toimub 21.-30. mail. Terviseassamblee on WHO kõrgeim otsuseid tegev organ ja selles osalevad delegatsioonid kõigist 194st Maailma Terviseorganisatsiooni liikmesriigist üle kogu maailma. Tänavuse Maailma Terviseassamblee teema on „WHO 75: Päästes elusid ja liikudes universaalse tervisekaitse poole”.

Rohkem infot: https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly/seventy-sixth-world-health-assembly