Natalie Mets: universaalne tervisekindlustus kõigile!

digiTugev Eesti

Esmaspäeval tähistati rahvusvahelist universaalse tervisekindlustuse päeva ning üle maailma tehakse võimendatult kampaaniat universaalse tervisekindlustuse vajalikkusest ning meenutatakse miljoneid ravikindlustuseta inimesi maailmas, kirjutab Eesti Päevalehes Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets. 

Eestis on kindlustamata 64 500 inimest ehk 4,8% elanikkonnast, kusjuures eristume sellega suuremast osast Euroopa Liidu ja OECD riikidest, kus ravikindlustus laieneb automaatselt kõikidele elanikele vaatamata sellele, kas ja millises vormis nad parasjagu hõivatud on.

Eestis räägitakse universaalsest tervisekindlustusest peamiselt vabakutseliste loovisikute kontekstis ning Praxise uuringu järgi on kindlustamata loovisikuid 10 200. Universaalse tervisekindlustuse viivitamatust vajalikkusest kõneleb ka Eesti Kunstnike Liidu eestveetav ning teistegi loomeliitude toetatav kampaania „Ravikindlustus kõigile!“

Kampaania eesmärk on tõsta teadlikkust ning on ennekõike suunatud erakondadele, kes koostavad parasjagu programme lähenevateks riigikogu valimisteks. Tegu on seekaudu ka hea indikaatoriga eristamaks kultuurisõbralikke erakondasid kultuurivaenulikest. Kuid kultuurivaldkond ei nõua ravikindlustust vaid loomeliitudesse kuuluvale kunstirahvale, vaid kõikidele Eesti inimestele – nii nagu see olema peakski.

Esiteks on igasuguste erisuste loomine riigile koormavam ning teiseks puudutab probleem rohkemaid inimesi ning sealhulgas ka neid, kes küll teevad palju tööd, aga kelle töövorm ei ole traditsiooniline.

Universaalset tervisekindlustust õigustab ka see, et väga raskelt haigeid inimesi ravitakse ka juhul, kui nad ei ole kindlustatud. Kui kõigil inimestel oleks ravikindlustus, oleks neil võimalus käia tihedamalt perearsti jures ja seekaudu on võimalus avastada rasked haigused varajases staadiumis. Nii saab ära hoida olukorra, kus inimene pöördub arstile kõige viimases hädas. Niimoodi hoiame nii inimeste tervist kui riigi raha.

Muidugi tuleb tegeleda kogu tervishoidu valdkonna järjepideva arenguga ning tagada arstide ja kõiki teiste tervishoiu süsteemi töötajate head tingimused olukorras, kus tung pääseda arsti juurde võib kasvada. Universaalne tervisekindlustus on kindel tee, kuidas jõuame tervema ja seekadu ka õnnelikuma tulevikuni kõigi jaoks.