NATALIE METS: uuring näitas, et ööbussidega seotud hirmud osutusid alusetuks

PiretÖöelu

Kui Tallinna ööbussid eksisteerisid veel vaid ettepanekuna, kõlas sellele ideele hulgaliselt vastuväited ning hirm vandaalide, korrarikkumise, müra ja läga ees oli suur.

Selgus hoopis vastupidine ja ööbussijuhtide väitel eristuvad öised sõitjad päevastest selle poolest, et nad naeravad rohkem.

Praeguseks on maikuus alanud ööbusside pilootprojekti pikendatud kaks korda ja algul viis kuud kestma pidanud pilootprojekt kestab hoopis aasta lõpuni.

Sellest nädalavahetusest on graafikus toimunud muudatused ning senise kolme öö asemel väljuvad bussid kahel nädalavahetuse ööl: vastu laupäeva ja vastu pühapäeva. Lisaks sõidab viimane buss välja nüüdsest kell 3.30 ja mitte enam kell 5.00. Need muudatused tuginevad seni kogutud andmetele, mis näitavad, et pärast suve vähenes mitu korda sõitjate arv öösiti vastu reedet ning kõikidel päevadel pärast kella 3.30 hommikul.

Andmed on ööbusside pilootprojekti puhul olnud olulised algusest peale. Peale kvantitatiivsete andmete kogusime augusti neljal nädalavahetusel ka kvalitatiivseid andmeid, korraldades bussides sõitjate seas küsitlusi. Enne nende tulemusteni jõudmist olgu öeldud, et ööbuss on osutunud ülipopulaarseks ja ühe nädalavahetuse jooksul sõidab nendega keskmiselt 2700 inimest, kusjuures kõige populaarsem on Priisle liin.

Mida siis uuringu tulemused näitasid?

Kokku küsitleti 299 sõitjat. Nende seas oli mehi naistest mõnevõrra rohkem. Domineeris 18–29-aastaste vanuserühm. Kõige noorem vastaja oli 15-aastane ning kõige vanem 72-aastane.

Kuigi kõige suurem osa küsitletud sõitjaid tuli klubist/baarist või sõbra/tuttava juurest ja läks koju, oli töölt tulijaid lausa 13%. Ööbuss valiti transpordiks eelkõige seetõttu, et see on tasuta/odav ning mugav.

Küsitluse tulemustest saab järeldada, et realiseerus ööbusside üks eesmärke olla keskkonnasõbralikum alternatiiv auto asemel. ​​Ööbusside puudumise korral oleks liikumisviisiks eelkõige takso või tasuline sõidujagamine.

Väga rõõmustav on tõdeda, et küsitletud sõitjad tundsid ennast valdavalt turvaliselt nii ööbussiga sõites, peatuses oodates kui ka peatusesse või sealt ära liikudes. Madalama hinnangu andis 5–10% vastajatest ja nende osakaal oli veidi suurem naiste ja üle kolme korra ööbussi kasutanute hulgas. See tulemus haakub 2023. aasta alguses tehtud tallinlaste üldise küsitluse andmetega. Nimelt 87% nädalavahetustel hilisõhtul või öösel ringi liikuvaid elanikke märkis, et nad tunnevad ennast sellel ajal turvaliselt.

Üks põhjus ööbusside aasta lõpuni sõitma jätmiseks oli küsitletud sõitjate väide, et ööbusse oleks vaja kasutada ka sügisel ja talvel. Selle näitajaga haakub 2023. aasta alguses tehtud Tallinna elanike küsitluse tulemus. Pooled (49%) öisel ajal ringi liikuvad linlased märkisid, et ühistransport võiks öösel paremini kättesaadav olla, ning kõige rohkem tõid seda esile noored (umbes kaks kolmandikku 18–29-aastastest).

Kokkuvõttes on suur rõõm, et Tallinn on teinud sammu lähemale saamaks euroopalikumaks suurlinnaks ning ei ole enam ainus öise ühistranspordita pealinn Euroopa Liidus. Eelarve arutelud küll alles käivad, kuid loodame siiski, et uuel aastal liiguvad meie linnas ööbussid uue hooga ja jõuavad ka nendesse linnaosadesse, mis on hetkel veel katmata.

Natalie Mets: uuring näitas, et ööbussidega seotud hirmud osutusid alusetuks