Noored Sotsiaaldemokraadid: Helme sõnavõtt Pride’i vastu pole 21. sajandi Eestis aktsepteeritav

Ann VaidaAvatud ühiskond, Võrdõiguslikkus

Noored sotsiaaldemokraadid taunivad Mart Helme rünnakut LGBT+ inimeste suunas. Mart Helme teatas täna seoses Tallinnas toimunud Pride’iga, et EKRE poolt juhitavates KOVides keelataks “geide marsid või paraadid”.  
 
“Kurb on tõdeda, et Riigikogu liige ja ühe erakonna juht tallab jalge alla sõna- ja väljendusvabaduse ning ÜRO inimõiguste harta ja Eesti põhiseaduse. EKRE plaan hakata kindlaid vähemusi teadlikult diskrimineerima ei ole kohane Riigikogu saadikule ega õigusriigile. Helme sõnavõtt on selge märk, et ekrelased juhiksid Eesti tagasi “pimedasse keskaega”. Ükski tulevikust hooliv noor seda ei soovi,” märkis noorsotside asepresident Madis Verro. 
 
“Pride Festivalid ja paraadid on nähtav ja tugev vastus ähvardustele kasutada LGBT+ liikmete vastu vägivalda ja ebavõrdset suhtumist, millele ka Helme viitas. Meie seisame demokraatliku avatud ühiskonna eest, kus kõik inimesed, ka vähemused on võrdselt aktsepteeritud ja kus neid ei diskrimineerita,” sõnas Madis Verro. “Hämmastav, et just Mart Helme soovib tüürida Eestit Putini Venemaa poole, kus on keelatud üritused vähemuste õiguste kaitseks.”
 
Noored Sotsiaaldemokraadid kutsuvad üles Eesti ühiskonda ja poliitikuid tolerantsele suhtumisele, loomaks riiki, kus kõigil olenemata nende seksuaalsest orientatsioonist või sättumusest, on võimalik õnnelikult ja turvaliselt elada.