Noorsotsid: muutuv tööturg nõuab tööajareformi

Ann VaidaTöö

Noorte Sotsiaaldemokraatide korraldatud arutelul tõdeti, et tänase töökorraldusega edasi minna ei saa. Töötajate ootused ja majanduskeskkonna vajadused nõuavad tööajareformi ning õigusliku raamistiku paindlikumaks muutmist.

Arvamusfestivalil korraldatud arutelul mõtiskleti tööturu tuleviku üle nii vananeva ühiskonna, heaolu ja tervise, majandusliku kasu kui ka selle reguleerimise aspektist. Kohaletulnutega jõuti ühisele seisukohale, et tänased seadused ei vasta ei muutunud olukorrale tööturul ega ühiskonna ootustele tuleviku osas.

“Statistiliselt töötame täna palju, aga oleme seejuures õnnetud ja vähetootlikud. Ajale jalgu jäänud töösuhete regulatsioon pärsib tänasest paremaid lahendusi. Lisaks peab uute oludega kohanemiseks motivatsiooni tõstma nii tööandjatel kui töötajatel,” ütles arutelu juhtinud Noorte Sotsiaaldemokraatide president Joosep Vimm.

“Tänasest õnnelikumad saame olla vaid siis kui edendame töö- ja eraelu tasakaalu ning suurendame meie majanduse tootlikkust. Selleks on meil vaja paindlikumat töökorraldust, rohkem aega enesetäiendamisele ja iseendale ning investeeringuid innovatsiooni. Ühiskonna vananemist ei saa kompenseerida kasvavate töötundide arvuga,” lisas Vimm.

Noored Sotsiaaldemokraadid korraldasid Arvamusfestivalil maailmakohviku formaadis arutelu “Kas tulevikus oleme töötades õnnelikumad?” 10. augustil. Tavapärasest kaasavamas formaadis oli võimalik sõna sekka öelda kõigil kohaletulnuil. Teema põhjalikumaks käsitlemiseks korraldavad noorsotsid 12. septembril Tallinnas tööajareformi arutelu, kuhu kaasatakse erinevad sotsiaalpartnerid.