Õiguskomisjon: linnapead ametist kõrvaldada lubav säte on põhiseadusega kooskõlas

Kertu ValgeTartu

Õiguskomisjon arutas täna sätet, mis lubab kohtul kahtlustatava või süüdistatava prokuratuuri taotlusel ametist kõrvaldada, kui ta võib edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid või kui tema edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust, ning leidis, et see on põhiseadusega kooskõlas.

«Samuti on see kooskõlas põhiseadusega selles osas, milles see võimaldab kriminaalmenetluse tagamiseks kõrvaldada ametist kuriteos kahtlustatava või süüdistatava vallavanema või linnapea,» ütles õiguskomisjoni juht, sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof, kelle sõnul ei vali linnapead ega vallavanemat otse rahvas.

Tema sõnul võib linnapeaks või vallavanemaks valida ka inimese, kes ei ole kuulu üldse volikokku. «Kui linnapea või vallavanem valitakse volikogu liikmete hulgast, siis peatatakse tema volikogu liikme volitused ning tema asemel asub volikokku asendusliige,» selgitas ta.

Pikhof viitas, et inimese saab ametist kõrvaldada üksnes prokuratuuri taotlusel kohtu määrusega, kui kohus leiab, et kuriteokahtlus on põhjendatud. «Seejuures näeb kriminaalmenetluse seadustik ette võimaluse kahtlustatava või süüdistatava ametist kõrvaldamise määruse edasikaebamiseks. Seega on tagatud mitmekordne ja erapooletu kohtuliku kontrolli mehhanism kahtlustatava ja süüdistatava ametist kõrvaldamise juhtudeks,» ütles ta ning lisas, et selline kontroll tagab, et ametiisikuid ei kõrvaldataks ametist kergekäeliselt või poliitilistel motiividel.

Õiguskomisjon andis sätte kohta arvamuse põhiseaduskomisjonile, kel seisab põhiseaduspärasuse arutelu ees detsembris. Seejärel esitab komisjon riigikogu arvamuse riigikohtule.

Tallinna linnavolikogu pöördus riigikohtu poole oktoobri lõpus, taotledes vastava sätte põhiseadusvastaseks ja kehtetuks tunnistamist. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium arutab taotlust 8. detsembril.

Postimees