Jevgeni Ossinovski: metsade raiet tuleb vähendada

Kirill KlausKeskkond

Keskkonnaminister Tõnis Mölder annab täna riigikogu ees aru takerdunud metsanduse arengukava ja metsa säästliku kasutamise, aga ka kodulähedaste metsaraiete ja kliimaeesmärkide täitmise asjus. Mölderile esitasid arupärimise sotsiaaldemokraadid, kes on mures Eesti metsades toimuva pärast.

„Uuringute kohaselt arvab enamik inimesi, et Eestis raiutakse liiga palju metsa. Selles kontekstis on mõistetav, et vastasseis metsa raiumisele aina teravneb. Näeme seda väljendumas nii inimeste protestides kodulähedaste metsade raie, metsaasukate elupaikade rikkumise, looduskaitsealade lageraiete, aga ka näiteks puidu masspõletamise vastu. Eesti metsa ökoloogilised väärtused vajavad jõulisemat kaitset ärihuvide eest,“ märkis riigikogu keskkonnakomisjoni liige Jevgeni Ossinovski (SDE).

Sotsiaaldemokraadid nõuavad Mölderilt vastuseid RMK raietööde kohta kõrgendatud avaliku huviga metsades ja looduskaitsealadel. Samuti juhivad nad tähelepanu sellele, et raiete intensiivistumine on toonud kaasa elupaikade halvenemise.

Metsadel on võtmeroll Eesti süsinikuemissioonide tasakaalustamisel. „Täna raiume vanu metsi massiliselt energiaks, ligi pool Eesti raiutud metsast läheb kohe ahju. Selline käitumine on ökoloogiliselt sõge, kuna vähendab metsade süsinikuvaru, kütab kliimat veelgi ja lisaks hävitab ka elurikkust,“ rõhutas Ossinovski.

Sotsiaaldemokraadid loodavad, et uue valitsuse adekvaatsem arusaam ökoloogilisest kriisist võimaldab valitsusel kiiresti langetada metsade kaitseks vajalikud otsused.