Padar nõuab Järvikult kummalise luiskamise kohta aru

Kirill KlausAus valitsemine, Eesti

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Ivari Padar küsib maaeluminister MartJärvikule saadetud kirjas, et miks on minister listeeriajuhtumi asjus korduvalt keerutanud ja vassinud ning avalikkust eksitanud.

Järviku järjekordse vale paljastas ilmekalt 31. oktoobri Maalehes ilmunud intervjuu, kus minister väitis, et sai „esimese ametlik info
(listeeriapuhangu kohta) pärast järelepärimisi augustis.“ Nädal varem oli Järvik ERRile kinnitanud, et kuulis esimest korda sellest asjast alles
augustis.

„Ometi saatsite juba 9. juulil ekslikule e-posti aadressile ning 26. juulil korrektselt veterinaar- ja toiduametile küsimuse „millistel Euroopa Liidu
tootjatel peale M.V. Wooli on üldse listeria mon. lubatud piirmäära ületamist tuvastatud,“ kirjutas Padar Järvikule. Selline sõnastus viitab
Padari sõnul üheselt asjaolule, et küsimuse esitamise hetkel oli minister teadlik kalafirmat tabanud probleemidest.

Lisaks osales maaeluminister 12. juunil ASis M.V. Wool toimunud PRIA kliendinõukoja kohtumisel, kus esimeseks päevakorrapunktiks oli protokolli
alusel ettevõtte omaniku Mati Vetevoolu sõnavõtt, kus „põhjalikumalt peatuti päevakajalisel listeeriabakteri teemal.“ Protokolli põhjal järgnes
ministri sõnavõtt võõrustaja omale, mistõttu ei olnud tal võimalik eelnevat ettekannet mitte kuulda.