Peep Peterson: alates järgmise aasta 1. juulist katab keskmine pension inimese hooldekodu koha

PiretHooldekodureform, Tartu

Järgmise aasta 1. juulist jõustuva hooldekodurefomiga investeerib riik aastas teenusesse 57 miljonit eurot, mille tulemusel katab keskmine pension edaspidi  hooldekodu koha maksumuse. Paraneb ka koduhoolduse kättesaadavus.

“Hooldekodureform on viimaste aastakümnete suurim, oodatuim ja vajalikuim reform sotsiaalvaldkonnas,” tõdes tervise- ja tööminister Peep Peterson. Järgmisel aastal investeerib riik hoolekandesse ja kodus elamist toetavatesse teenustesse 40 miljonit eurot ja sealt edasi vähemalt 57 miljonit eurot aastas.

Peterson selgitas, et sellise investeeringuga säästab iga perekond, kelle peres on hooldatav, aastas keskmiselt 6000 eurot. See tähendab, et inimeste kindlustunne oma lähedaste eest hoolitsemise osas kasvab ja perekond ei pea enam lähedase eest maksma juurde teist sama suurt osa. “Sotsiaaldemokraatide eestvõttel lahendab valitsus aastakümneid kestnud mure ja lõpuks ometi saab inimene hooldekodukoha keskmise pensioni eest,” märkis Peterson.

Reformiga vähendatakse ka hooldekodude personali koormust, mis tähendab ühtlasi hooldatavale personaalsemat tähelepanu ja hoolt. Inflatsiooniga toimetulekuks tõuseb kindlasti tuntavalt hooldekodu töötajate töötasu, kinnitas Peterson.

Tervise- ja tööminister tõi välja, et reform toetab lisaks koduhooldusteenuse arendamist kohalikes omavalitsustes. “Paneme omavalitsustele rahalise õla alla koduhoolduse laiendamisel. Inimestele on vaja tuge, et elada võimalikult kaua väärikalt ja iseseisvana oma kodus. Eakad inimesed peavad saama võimaluse vananeda väärikalt olemata sealjuures koormaks oma lähedastele, ” lisas ta.

Eestis on kuni 15 tuhat tööealist inimest, kellel ei ole lähedase hooldamise kõrvalt võimalik tööl käia. Kui hooldusreformiga õnnestub neist omastehooldajast tuua tööturule pooled, siis kasvavad riigi tulud maksude kaudu aastas ligi 60 miljonit eurot. “Seega pole sotsiaaldemokraatide ellu kutsutud muudatus mitte kulu, vaid pikaajaline investeering meie inimestesse ja seega laiemalt ühiskonna toimimisse,” ütles Peterson.