Peep Peterson: tervisekassa põhifookus on patsiendi parim tervenemine

PiretTervishoid

1. aprillil saab haigekassast tervisekassa. Muidugi ei saa ega tohi nimevahetus olla vaid sildi vahetamine, nime muutmise eesmärk ei olnud muuta tervisekassa põhitegevust, vaid rõhutada tegevuse lõpptulemust ehk tervise hoidmist ja taastamist, kirjutab Peep Peterson.

Sain Hiiumaal eakatega toimunud kohtumisel küsimuse, mis tõukus haigekassa nimevahetusest – kui haigekassa tegeleb tervisekassaks muutumise järel tervetega, kes siis edaspidi haigete vajadusi vaatab? Kes korraldab minu ravi, küsis inimene.

Aprilli esimesest päevast hakkab Eesti Haigekassa ametlikult kandma nime tervisekassa. Seda “brändimuutust” on vedanud südikalt kassa juhatuse esimees mitmeid aastaid. Uus nimi ei tähenda senise põhirolli muutust Eesti tervishoiu tervikpildis, tervisekassa on jätkuvalt solidaarse tervishoiu rahastamise kese ja hoidja, kes peab hoolitsema selle eest, et inimesed saavad vajalikku abi sõltumata oma rahakoti paksusest ja et avaliku maksuraha eest saadav abi oleks võimalikult hea.

Tervis pole sõnakõlks

Muidugi ei saa ega tohi nimevahetus olla vaid sildi vahetamine, teisiti ei oleks poliitikud riigikogus mõttega kaasa läinud. Nime muutmise eesmärk ei olnud muuta tervisekassa põhitegevust, vaid rõhutada tegevuse lõpptulemust ehk tervise hoidmist ja taastamist.

Tervisekassa ei saa olla passiivne üksikute raviarvete ja tervishoiuteenuste eest maksja, vaid peab motiveerima oma tasustamisviisi kaudu inimese vaates terviklikku abi osutamist, mis on inimesekeskne ja eesmärgistab inimese jaoks parima tervisetulemuse saavutamist.

Toon näite juba töös oleva muutuse najal. Meie neuroloogid ja kiirabi on teinud tublit tööd, et insuldikahtlusega inimesed jõuaksid kiiresti haiglatesse, kus kahtluse kinnituse korral ajuveresoont ummistav tromb lõhustatakse. Inimese tervise edasine taastumine sõltub aga mitte vaid kiirest ravist haiguse esimeses etapis, vaid olulisel määral ka haiglaravile järgnevast – kas ja millises mahus saab inimene taastusravi, kas seda peab otsima inimene ise oma lähedaste toel või pannakse taastusravi plaan paika inimesega koos haigla ja taastusravi tegeva meeskonna poolt juba tema ajal.

Oluline roll on perearstil, sest tema juhtida on kodune ravi. Kui ravimid jäävad võtmata, sest retsept saab otsa või ravim liiga kallis, siis võib varsti jälle kiirabi vaja minna. Parima tervisetulemuse saavutab siis, kui koos töötab kogu tervik, inimene ja kõik tema ravis osalevad spetsialistid.

Andmed ja tark tellimine

Võib küsida, et kuna tervisekassa ju ei ravi, siis mis tema siia puutub. Tervisekassa käes on väga võimas mõjutusvahend ja töövahend, viis, kuidas ja mille eest tervisekassa tasub, ning kassasse kogunev andmestik. Tasustamisviisi ja lepingutega saab kas motiveerida erinevate tervishoiuasutuste vahelist koostööd või soodustada killustatust, motiveerida huvitatust lõpptulemusest või ainult oma lõigu nägemist tervikprotsessist.

Tervisekassasse kogunev andmestik võimaldab näha, kus on abi osutamises lüngad, kellel jäävad vajalikud ravimid välja ostmata, kellel on probleeme perearsti juurde jõudmisega ning selle asemel toetub kiirabile või EMO-le. Andmestikku peab rohkem kasutama, suunamaks jõupingutused parima tervisetulemuse saamisele, proaktiivselt jälgima ja aitama neid, kes erinevatel põhjustel ei saa vajalikku abi.

Tähelepanu reaalsetel tulemustel

Veebruaris kinnitas tervisekassa nõukogu organisatsiooni uuendatud tulemuskaardi. See on dokument, kus peaksid väljenduma ühiskondlikud ja tervisepoliitilised ootused tervisekassale – et kõikidel lastel oleks perearst ka päriselt, et raskete laste nakkushaiguste vastu vaktsineerimisega hõlmatus taas tõuseks, et insuldi läbi teinud inimesed saaksid taastusravi ja vähiseisundid varaselt avastatud ja kiiresti ravile ning mitmed muud näitajad.

Ilma oodatavaid tulemusi eesmärgistamata ja mõõtmata ei oleks õiglane tervishoidu inimestelt lisaraha küsida. Pean solidaarse rahastamise suurendamist hädavajalikuks ja seepärast pean väga vajalikuks ka julgust arutelus, milliseid tulemusi me ootame ja milliseid muutusi on vaja tulemuste saavutamiseks.

Võib ka küsida, et miks kirjutab vaid haigustest ja arstiabist ning mitte tervise edendamisest. Kindlasti on tervisekassal oma panus anda tervise edendamisel, kuid see ei saa tulla põhifunktsiooni asemele ega arvelt, sest inimeste olemasolevad tervisemured vajavad lahendusi.

Edenduse valdkonna peamine vastutaja on siiski Tervise Arengu Instituut, mis on juba mitme raske terviseprobleemi tagasipööramisel tulemusi näidanud ja partnerite usalduse pälvinud. Mõistmaks, et tegu pole vaid inimeste manitsemisega üleelusuurustel plakatitel, toon näite nende soolavähendamise programmist. Selle sisu on saavutada kokkulepped toidutööstuste ja toitlustajatega soolasisalduse järkjärguliseks vähendamiseks viisil, et see ei jää mitte üksikute ettevõtete vedada, miss selle käigus võiksid kliente kaotada, vaid haaraks kogu rahvastikku.

Samasse sobib ka püsiv töö tervisliku koolitoidu ideoloogia kujundamisel, mida sotsiaalministeerium püüab nüüd toestada koolitoidu teekaardiga, et soe toit päriselt jõuaks iga Eesti lapseni.

Täpsus ennetustöö sihtimisel

Tervisekassa ülesannete komplekssus ja kõrge vastutusmäär ei võimalda võtta üle lisaülesandeid ilma täpse ja põhjendatud sihituseta ja põhitegevusega sidustamata.

Nii on mõistlik rollijaotus, et tervisepersonali sekkumist nõudev ennetus (meditsiinilises kõnepruugis teisene ennetus), sealhulgas haiguste varane avastamine kuulub selgelt tervisekassa pärusmaale, samas kui esmane ennetus jääb jätkuvalt keskendunud professionaalidele Tervise Arengu Instituudis, mis on ka asjakohaselt rahvusvaheliselt võrgustunud. Need kaks asutust koos, kumbki oma selge rõhuasetusega saavad vastutada rahvatervise näitajate reaalse paranemise eest.

Riigikogu veebilehe arhiivist saab lugeda, et tervisekassa nimi oli kaalumisel juba ravikindlustussüsteemi loomise ajal aastail 1990-1991. Toona otsustati ajalooliselt varem kasutusel olnud haigekassa nime kasuks. Brändimisest ja nimemaagiast toona ei räägitud.

Nädal tagasi otsis tervisekassa eksperti, kes on valmis panustama tervisekassa brändisaadiku rolli. Tervisekassa bränd olgugi hea abi ja kiire tervenemine ning teen ettepaneku, et brändisaadikuteks oleksid kõik spetsialistid, kes tervisekassa lepingupartneritena inimesi tervisemure korral aitavad.

Selline on minu vastus Hiiumaa inimesele küsimusele.

Peep Peterson: tervisekassa põhifookus on patsiendi parim tervenemine