Pikhof: iga koolikiusatud laps on väikese ühiskonna möödalask

Kertu ValgeTartu

Poliitik Helju Pikhof leiab, et kuigi 90% lastest on koolis õnnelikud, tasub siiski tähele panna, et 10% ei ole. Tänane PISA-uuringu rahulolu mõõtva uuringu avalikustamine näitas nimelt, et Eesti koolis on probleemiks psühholoogiline vägivald.

„Ma ei näe ülearu põhjust rõõmustada PISA-testi tõiga üle, et rahulolematuid õpilasi on Eestis „vaid“ kümnendik, mis tähendab ju, et tegelikult on neid väga palju,“ ütles SDE parlamendifraktsiooni aseesimees Heljo Pikhof.

„Jah, meil on tõesti enamus õpilasi oma eluga rahul, nad ei tunne koolihirmu, tulevad õppimisega toime – see on tore ja näitab Eestit positiivsest küljest. Ent mind paneb muretsema, et ligi kümnendik õpilastest teatas: neid kiusatakse sageli,“ sõnas Pikhof. „Viimane kui üks kujunemiseas inimene, kes kardab koolis haiget saada ja tunneb pelgust kooli vastu, on meie ühine mure, väikese ühiskonna möödalask. Just sellest saabki sageli alguse koolile ja üldse kõigele käegalöömine.“

Heljo Pikhofi sõnul peab kiusamisvaba kool olema kõigi õpetajate ja lapsevanemate ühine eesmärk.

„Ja meil tuleb endale ausalt tunnistada, et kuigi vaesuses elavate laste hulk on oluliselt vähenenud, sõltub kooliga rahulolu ka praegu paljude õpilaste jaoks mitte niivõrd nende enda isikuomadustest ja kiirest taibust, vaid sellest, milline on nende kodune majanduslik seis,“ tõdes Pikhof. „Sageli näeme siin, et kui perel pole võimalik lapsele osta asju, mis on tema kaasõpilastel, siis on ta tõrjutud, teda ei võeta teiste sekka, teda narritakse. Need on kõige julmemad koolikiusamise juhtumid. Seega tuleb vaesuse vähendamist ja selleks vajalike hoobade leidmist hoida veel pikka aega seadusandja radariekraanil.“

Allikas: Delfi